Kreusa

Från Wikipedia
För en asteroid, se 288 Glauke. För jonernas och akajernas stammoder, se Kreusa av Aten.

Enligt grekisk mytologi är Kreusa, som ibland kallas Glauke, dotter till kung Kreon i Korinth. Enligt sagan (som Euripides använder i skådespelet Medea) förälskade sig Jason i Kreusa och ville gifta sig med henne. Den svartsjuka Medea dödar emellertid sin rival genom att skänka henne en förgiftad slöja.