Kromosom 7

Från Wikipedia

Kromosom 7 är ett av de 23 kromosomparen hos människor.[1] Människor har normalt två kopior av detta kromosom. Varje kromosom innehåller ett stort antal gener, från några hundra till flera tusen beroende på kromosomens storlek. Kromosom 7 innehåller 1032 proteinkodande gener.[2]

Hälsotillstånd som är associerade med förändringar i strukturen eller antalet kopior av kromosom 7:[1][redigera | redigera wikitext]

7q11.23 dupliceringssyndrom:

   - Orsakas av en extra kopia av en region på den långa (q) armen av kromosom 7, kallad Williams-Beuren syndromkritisk region (WBSCR).

   - Området är 1,5 till 1,8 miljoner DNA-baspar långt och inkluderar 25 till 27 gener.

   - Kan leda till olika neurologiska och beteendemässiga problem samt andra avvikelser.

FOXP2-relaterat tal- och språkstörning:

   - Flera olika förändringar på kromosom 7 kan resultera i detta tillstånd.

   - Påverkar utvecklingen av tal och språk från tidig barndom.

   - Kan inkludera problem med motorisk utveckling, autism och andra relaterade symtom.

Greig cephalopolysyndactyly-syndrom:

   - Orsakas av kromosomavvikelser på den korta (p) armen av kromosom 7, där GLI3-genen finns.

   - Påverkar utvecklingen av extremiteter, huvud och ansikte.

   - Kan leda till en mer allvarlig form kallad Greig cephalopolysyndactyly contiguous gene deletion syndrome.

Russell-Silver-syndrom:

   - Orsakas av avvikelser i ärftligheten av kromosom 7, vilket kan inkludera maternal uniparental disomy (UPD).

   - Karaktäriseras av långsam tillväxt, distinkta ansiktsdrag, fördröjd utveckling och språkproblem.

Saethre-Chotzen-syndrom:

   - Orsakas av kromosomavvikelser på den korta (p) armen av kromosom 7, där TWIST1-genen finns.

   - Kännetecknas av skallbensfusion (craniosynostosis) och påverkar utvecklingen av huvud, ansikte och extremiteter.

Williams syndrom:

   - Orsakas av deletion av genetiskt material från Williams-Beuren kritiska regionen vid 7q11.23.

   - Kännetecknas av mild till måttlig intellektuell funktionsnedsättning, unika personlighetsdrag, särskiljande ansiktsdrag och hjärt- och kärlproblem.

Andra kromosomala förändringar på kromosom 7:

   - Inkluderar delvis trisomi 7 (extra kopia av genetiskt material), delvis monosomi 7 (brist på ett segment av kromosomen), och andra strukturella förändringar som ringkromosom 7.

   - Kan orsaka försenad tillväxt, utvecklingsstörningar, karakteristiska ansiktsdrag och andra medicinska problem.

Cancer:

   - Förändringar i antalet eller strukturen av kromosom 7 är vanliga i många former av cancer, inklusive leukemier och lymfom.

   - Vissa gener på kromosom 7 anses spela en central roll i kontrollen av celltillväxt och delning, och förändringar i dessa gener kan bidra till utveckling av cancer.

Noter[redigera | redigera wikitext]