Kroneckerdelta

Från Wikipedia

Inom matematik är Kroneckerdeltat eller Kroneckers delta en tensor av rang två uppkallad efter den tyske matematikern Leopold Kronecker. Den skrivs oftast på någon av formerna , eller , och har värdet 1 om indexen och är lika, men 0 om indexen är olika. Kroneckerdeltat kan alltså definieras genom

Kroneckerdeltat kan även skrivas med endast ett index, varvid det underförstås att det saknades indexet skall vara en nolla:

Kroneckerdeltat är en isotrop tensor, det vill säga dess komponenter är desamma i alla koordinatsystem. Varje isotrop tensor av rang två kan skrivas som Kroneckerdeltat multiplicerat med någon konstant.

I matrisalgebra motsvarar Kroneckers delta en identitetsmatris. Den skall inte förväxlas med Diracs delta-funktion, som har samma symbol.