Kroneckerdelta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inom matematik är Kroneckerdeltat eller Kroneckers delta en tensor av rang två uppkallad efter den tyske matematikern Leopold Kronecker. Den skrivs oftast på någon av formerna , eller , och har värdet 1 om indexen och är lika, men 0 om indexen är olika. Kroneckerdeltat kan alltså definieras genom

Kroneckerdeltat kan även skrivas med endast ett index, varvid det underförstås att det saknades indexet skall vara en nolla:

Kroneckerdeltat är en isotrop tensor, det vill säga dess komponenter är desamma i alla koordinatsystem. Varje isotrop tensor av rang två kan skrivas som Kroneckerdeltat multiplicerat med någon konstant.

I matrisalgebra motsvarar Kroneckers delta en identitetsmatris. Den skall inte förväxlas med Diracs delta-funktion, som har samma symbol.