Kungshögarna i Oxie

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kungshögarna i Oxie.

Kungshögarna i Oxie är två gravhögar från bronsåldern i Oxie socken vilka ligger på en naturlig höjdrygg som gör dem till mycket dominanta inslag i landskapsbilden.

De två högarna har varit utsatta för plundring vilket nedgrävningar i högarnas mittpartier vittnar om. Några fynd från gravhögarna är dock inte kända. Högarna ingår i den kedja av bronsåldershögar som sträcker sig från Lund över Fosie och Oxie ner mot Trelleborg. De dateras till cirka 1300 f.Kr

Namnet Oxie består av två sammanslagna ord varav efterledet –ie är en förkortning av det danska ordet höje = gravhögar. Förledet omtalas 1431 som ”Os” och har tolkats som ”os” = mynning av å eller bäck eller källsprång. Forskare har menat att källsprång i detta fall skulle vara det mest sannolika. Strax intill de två högarna fanns nämligen i äldre tid en mycket högt belägen sankmark som måste ha fått sitt vatten från en källa. Det är således troligt att de i landskapet dominerande högarna gett namn åt den intilliggande byn. Namnet ”Kungshöga” är första gången belagd på Buhrmans Skånekarta från 1684.

Arkeologen Nils Gustaf Bruzelius omtalar på 1840-talet högarna: ”Nära intill Oxie by, ligga på en liten ås tvenne ganska ansenliga högar, kallade dels ”Kungshögarne” dels ”Oshögarne”, efter hvilka troligen häradet fått sitt namn "Ossogha hæreth”, hvilket förekomma i Liber daticus och andra gamla handlingar. Den större, som är 9 14 alnar hög och omkring 250 alnar i omkrets har i nordvestra kanten en stark fördjupning, hvilken sträcker sig mot midten. Den andre högen är plöjd och besådd under årets lopp, men dock omkring 8 alnar hög, samt med en liten fördjupning i midten.”

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Helge Andersson: Oxie, Lockarp och Glostorp. Malmö fornminnesförenings årsbok 1967.
  • Ingemar Ingers: Ortnamn i Malmö. VII. Oxie, Lockarps och Glostorps socknar. Malmö fornminnesförenings årsbok 1969.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]