Kyvett

Från Wikipedia
En kyvett, med ett amerikanskt encentsmynt för storleksjämförelse

En kyvett är en behållare av antingen kvarts, glas eller plast för gas eller vätska som är tänkt för genomlysning vid till exempel undersökning av ljusabsorbans i en spektrofotometer.

Kyvetten har två genomskinliga sidor (gentemot varandra) och två frostade sidor, viktigt är då att man inte tar på de genomskinliga sidorna utan endast på de frostade sidorna då eventuella fingeravtryck eller dylikt på kyvetten kan komma att påverka provsvaren mera än vad själva lösningen gör.

Skillnaden mellan en kvartskyvett och en glaskyvett är att en kvartskyvett är tänkt för att användas främst i UV-området (190 nm till 700 nm) medan den billigare glaskyvetten används främst i det synliga området och uppåt (350 nm till 3000 nm).

Kyvetten har vanligtvis ett lock som placeras över den innan varje mätning. Detta lock har inget formellt namn, men brukar i laborationsammanhang refereras till som "Kyvetthatten". Dess funktion är att stoppa eventuell evaporation, samt att omöjliggöra att vätskan rinner ur kyvetten.