Läsbarhetsindex

Från Wikipedia

Läsbarhetsindex (LIX) som är ett mått på hur avancerad en text är. Carl-Hugo Björnsson introducerade metoden 1968.[1] LIX-talet beräknas efter ett system där antalet långa ord och antalet meningar i texten viktas mot antalet ord i hela texten på följande sätt:

Parametrar:

  • O = antal ord i texten
  • M = antal meningar i texten
  • L = antal långa ord (över 6 bokstäver långa)

Formeln kan alltså förstås som antal ord per mening, adderat med procentdelen av långa ord i texten. Utifrån följande skala kan man värdera läsbarheten i en text:

LIX-tal för texter av olika slag
Under 25 Barnböcker.
25 till 30 Enkla texter.
30 till 40 Normaltext / skönlitteratur.
40 till 50 Sakinformation, till exempel Wikipedia.
50 till 60 Facktexter.
Över 60 Svåra facktexter / forskning / avhandlingar.

Nedan följer ett räkneexempel. Den tänkta texten i exemplet har 437 ord i 21 meningar, varav 112 ord har över sex bokstäver.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Björnsson, Carl-Hugo (1968). Läsbarhet. Lärarbiblioteket, 99-0346315-4. Stockholm: Liber. Libris 8079176 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]