Lösöre

Från Wikipedia

Lösöre är sådan lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper, olika slags rättigheter, byggnad på ofri grund m.m. Till lösöre räknas främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor och dylika individuellt bestämda fysiska naturligt flyttbara lösa saker. Jämför med definitionen av lös egendom.

Lösören och naturligt icke flyttbara lösa saker utgör båda lös egendom. Lösören måste skiljas från andra kategorier av förmögenhetsrätt. Immateriell tillgång eller fordringar är exempelvis inte lösören, utan rättigheter.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Bergman, Carl Gunnar, Köp och lösöreköp, Gleerup, Lund 1927 (171 s + bil 28 s)
  • Göranson, Ulf, Traditionsprincipen. De svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning, Iustus, Uppsala 1985 (731 s) Ak avh
  • Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom. Sakrättsliga spörsmål, Norstedts, Stockholm 1985 (810 s) Ak avh
  • Lennander, Gertrud, Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1977 (343 s) Ak avh
  • Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, Norstedts, Stockholm 1985 (689 s)
  • Schmidt, Folke, Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1938 (262 s) Ak avh
  • Undén, Östen, Svensk sakrätt. I. Lös egendom, 10 uppl, Liber, Lund 1976 (249 s)
  • Walin, Gösta, Panträtt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm 1998 (396 s)
  • Walin, Gösta, Samäganderätt. En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m, Norstedts juridik, Stockholm 2000 (247 s)
  • Walin, Gösta, Separationsrätt, Norstedt, Stockholm 1975 (222 s)