Lösöre

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om lösöre.

Lösöre är individuellt bestämda fysiska naturligt flyttbara lösa saker. Exempel på lösöre är aktiebrev, bankböcker, bilar, båtar, böcker, husgeråd, kläder, mobiltelefoner, mynt, möbler, obligationspapper, sedlar, skuldebrev eller skriftliga fordringsbevis. Lösöre är lösa saker som man i princip kan bära med sig under armen, om man undantar bilar och båtar.

Register över de allra flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansiella marknaderna förs av Euroclear Sweden. Svenska vägfordon registreras i vägtrafikregistret. Godset eller varan kan fritt förflyttas över nationsgränserna och är rörlig.

Lösören och naturligt icke flyttbara lösa saker utgör båda lös egendom. Lösören måste skiljas från andra kategorier av förmögenhetsrätt. Immateriell tillgång eller fordringar är exempelvis inte lösören, utan rättigheter.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Bergman, Carl Gunnar, Köp och lösöreköp, Gleerup, Lund 1927 (171 s + bil 28 s)
  • Göranson, Ulf, Traditionsprincipen. De svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning, Iustus, Uppsala 1985 (731 s) Ak avh
  • Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom. Sakrättsliga spörsmål, Norstedts, Stockholm 1985 (810 s) Ak avh
  • Lennander, Gertrud, Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1977 (343 s) Ak avh
  • Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, Norstedts, Stockholm 1985 (689 s)
  • Schmidt, Folke, Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1938 (262 s) Ak avh
  • Undén, Östen, Svensk sakrätt. I. Lös egendom, 10 uppl, Liber, Lund 1976 (249 s)
  • Walin, Gösta, Panträtt, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm 1998 (396 s)
  • Walin, Gösta, Samäganderätt. En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m, Norstedts juridik, Stockholm 2000 (247 s)
  • Walin, Gösta, Separationsrätt, Norstedt, Stockholm 1975 (222 s)