Ledarskap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.[1] Ledarskap kan ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system.

Att hantera ledarskap är inte en position man tilldelas i ett företag, utan den relation som kommuniceras mellan varandra enligt vissa kriterier. Detta betyder att en tillsatt chef kan sakna vad som allmänt förknippas med ledarskap samtidigt som en arbetare på golvet kan ha ett beteende associerat med ledarskap. Ledarskap i sig är alltså inte nödvändigtvis kopplat till uppgifter eller mål som ska uppfyllas, till skillnad från den formella ledaren i företaget där de oftast förutsätter att dessa mål uppnås. Detta kan ses som skillnaden mellan formellt och informellt ledarskap.

Ledarskap kan även ibland beskrivas som konsten att leda människor och studiet av denna konst. Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Är nära besläktat med chefskap och administration.

Ledarskapsnivåer i organisationer[redigera | redigera wikitext]

Ledarskapsnivåer i en organisation.[2]

Ledarskap kan delas in i institutionell, administrativ och operativ nivå. På institutionell nivå formuleras organisationens övergripande mål. Man gör långsiktig planering och lägger upp en strategi. Ledarskapet på institutionell nivå har en symbolisk funktion och förväntas förmedla de normer organisationen står för. Den symboliska funktionen innebär att det på institutionell nivå även finns mer ceremoniella arbetsuppgifter. På administrativ nivå har man ansvar för tydligt avgränsade delar av organisationen. Man sätter upp mål för verksamheter och organiserar de enheter man ansvarar för. Ledningen på administrativ nivå utgör en kommunikationslänk till den operativa nivån. Ledare på operativ nivå ser över och ansvarar för det dagliga arbetet i den arbetsgrupp de ansvarar för. Operativt ledarskap förutsätter ofta specialiserad yrkeskunskap för att lösa arbetsuppgifterna. Ledare på denna nivå brukar ha en nära social relation till medarbetarna i organisationen.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Utvecklande Ledarskap http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ul/ul-utvecklande-ledarskap/

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Jacobsen & Thorsvik (2002), s. 473-474
  2. ^ [a b] Jacobsen & Thorsvik (2008), s. 454-456

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02276-X 
  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2008). Hur moderna organisationer fungerar (3., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. Libris 10915384. ISBN 978-91-44-04780-5 

Se även[redigera | redigera wikitext]