Lewistal

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lewistalet (Le) anger förhållandet mellan den värme som leds bort genom termisk diffusivitet och den som leds bort genom molekylär diffusion. Den uttrycks matematiskt som

Le = \frac{k}{\rho c_p\mathcal{D}},

där k står för den termiska diffusiviteten, \rho står för densiteten, c_p för specifika värmen (för konstant tryck) och \mathcal{D} för den molekylära diffusionen