Likviditetsbudget

Från Wikipedia

Likviditetsbudget är ett budgeterat kassakonto. Det är en uppställning över hur mycket kontanter som finns i kassan vid periodens början, plus budgeterade inbetalningar minus budgeterade utbetalningar vilket ger den budgeterade kassabehållningen vid periodens slut. Det är ett verktyg för att få översikt över kassan så man kan planera kommande in och utbetalningar.

Exempel på en likviditetsbudget[1]
Likviditetsbudget, kassaflöde
Likvida medel vid årets början + 100 000
Inbetalningar    
Nettoomsättning 2 900 000
Nyupplåning 100 000  
Summa inbetalningar + 3 000 000
Utbetalningar    
Varuinköp 1 525 000  
Diverse kostnader 110 000  
Personalkostnader 1 100 000  
Räntekostnader 7 000  
Amorteringar 20 000  
Nyinvesteringar 100 000
Summa utbetalningar - 2 862 000
Likvida medel vid årets slut + 238 000

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H: "Den nya Ekonomistyrningen, Tredje upplagan.", Liber, 2005, ISBN 978-91-47-07585-0