Lista över riksvägar på Island

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nedan är en lista över vägarIsland efter vägnummer.

  • S = Stofnvegur - vägar som tillhör det huvudsakliga vägnätet.
  • T = Tengivegur - vägar som förbinder institutioner och mindre orter, i allmänhet längre än 10 km.
  • L = Landsvegur - vägar av lägre klass än ovan, plus alla bergsvägar.
  • H = Héraðsvegur - vägar till gårdar eller lokala anslutningar.

Vägar med ensiffriga nummer[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
1 Hringvegur S [1]

Vägar med tvåsiffriga nummer[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
22 Dalavegur S [2]
25 Þykkvabæjarvegur T [3]
26 Landvegur T [4]
30 Skeiða- og Hrunamannavegur S [5]
31 Skálholtsvegur S [6]
32 Þjórsárdalsvegur S [7]
33 Gaulverjabæjarvegur S [8]
34 Eyrarbakkavegur S [9]
35 Biskupstungnabraut / Kjalvegur Btbr: S; Kjv: SL [10]
36 Þingvallavegur S [11]
37 Laugarvatnsvegur S [12]
38 Þorlákshafnarvegur S [13]
39 Þrengslavegur S [14]
40 Hafnarfjarðarvegur S [15]
41 Reykjanesbraut S [16]
42 Krýsuvíkurvegur T [17]
43 Grindavíkurvegur S [18]
44 Hafnavegur S [19]
45 Garðskagavegur S [20]
47 Hvalfjarðarvegur S [21]
48 Kjósarskarðsvegur T [22]
49 Nesbraut S [23]
50 Borgarfjarðarbraut S [24]
51 Akrafjallsvegur S [25]
52 Uxahryggjavegur T [26]
54 Snæfellsnesvegur S [27]
55 Heydalsvegur T [28]
56 Vatnaleið S [29]
58 Stykkishólmsvegur S [30]
59 Laxárdalsvegur T [31]
60 Vestfjarðavegur S [32]
61 Djúpvegur S [33]
62 Barðastrandarvegur S [34]
63 Bíldudalsvegur S [35]
64 Flateyrarvegur S [36]
65 Súgandafjarðarvegur S [37]
67 Hólmavíkurvegur S [38]
68 Innstrandavegur S [39]
72 Hvammstangavegur S [40]
74 Skagastrandarvegur S [41]
75 Sauðárkróksbraut S [42]
76 Siglufjarðarvegur S [43]
77 Hofsósbraut S
82 Ólafsfjarðarvegur S [44]
83 Grenivíkurvegur S [45]
85 Norðausturvegur S [46]
87 Kísilvegur S [47]
91 Hafnarvegur í Bakkafirði T [48]
92 Norðfjarðarvegur S [49]
93 Seyðisfjarðarvegur S [50]
94 Borgarfjarðarvegur S [51]
96 Suðurfjarðavegur S [52]
97 Breiðdalsvíkurvegur S [53]
98 Djúpavogsvegur S [54]
99 Hafnarvegur S [55]

Vägar med tresiffriga nummer[redigera | redigera wikitext]

Suðurland eystra[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
201 Vallavegur H [56]
202 Prestsbakkavegur H [57]
203 Geirlandsvegur H [58]
204 Meðallandsvegur T [59]
205 Klausturvegur S
206 Holtsvegur T
208 Skaftártunguvegur S [60]
209 Hrífunesvegur T [61]
210 Ljótarstaðavegur T
211 Álftaversvegur H [62]
212 Hryggjavegur H [63]
214 Kerlingardalsvegur T
215 Reynishverfisvegur T [64]
216 Þórisholtsvegur H
218 Dyrhólavegur T [65]
219 Péturseyjarvegur H
221 Sólheimajökulsvegur T [66]
222 Mýrdalsjökulsvegur T [67]
239 Eldfellsvegur T [68]
240 Stórhöfðavegur H [69]
242 Raufarfellsvegur H [70]
243 Leirnavegur H [71]
245 Hverfisvegur H [72]
246 Skálavegur H [73]
247 Sandhólmavegur T [74]
248 Merkurvegur H [75]
249 Þórsmerkurvegur T [76]
250 Dímonarvegur T [77]
251 Hólmabæjavegur T [78]
252 Landeyjavegur T [79]
253 Bakkavegur T [80]
254 Landeyjahafnarvegur S [81]
255 Akureyjarvegur T [82]
261 Fljótshlíðarvegur T [83]
262 Vallarvegur H [84]
264 Rangárvallavegur T [85]
266 Oddavegur H [86]
267 Selalækjarvegur H [87]
268 Þingskálavegur T [88]
271 Árbæjarvegur T [89]
272 Bjallavegur H
273 Bugavegur H
275 Ásvegur H [90]
281 Sumarliðabæjavegur H [91]
282 Ásmundarstaðavegur H [92]
284 Heiðarvegur T [93]
286 Hagabraut T [94]
288 Kálfholtsvegur H [95]

Suðurland vestra[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
302 Urriðafossvegur H [96]
303 Ölvisholtsvegur H [97]
304 Oddgeirshólavegur H [98]
305 Villingaholtsvegur T [99]
308 Hamarsvegur T [100]
309 Kolsholtsvegur H [101]
310 Votmúlavegur H [102]
311 Önundarholtsvegur H [103]
312 Vorsabæjarvegur í Flóa H [104]
314 Holtsvegur H [105]
316 Kaldaðarnesvegur H [106]
318 Langholtsvegur H
321 Skeiðháholtsvegur H
322 Ólafsvallavegur H
324 Vorsabæjarvegur H
325 Gnúpverjavegur T [107]
326 Hælsvegur H [108]
327 Stangarvegur T [109]
328 Stóra-Núpsvegur H [110]
329 Mástunguvegur H [111]
332 Háafossvegur L
333 Haukadalsvegur T
334 Gullfossvegur T
336 Skálpanesvegur T
337 Hlöðuvallavegur T
340 Auðsholtsvegur T [112]
341 Langholtsvegur T [113]
343 Álfsstétt S
344 Hrunavegur H [114]
345 Kaldbaksvegur H [115]
349 Tungufellsvegur H [116]
350 Grafningsvegur neðri T [117]
351 Búrfellsvegur H [118]
353 Kiðjabergsvegur H [119]
354 Sólheimavegur T [120]
355 Reykjavegur S
356 Tjarnarvegur H
358 Einholtsvegur T [121]
359 Bræðratunguvegur S
360 Grafningsvegur efri T [122]
361 Vallavegur T [123]
362 Efrivallavegur T [124]
363 Valhallarvegur T [125]
364 Eyjavegur H
365 Lyngdalsheiðarvegur S [126]
366 Böðmóðsstaðavegur H
367 Laugarvatnshellavegur T
374 Hvammsvegur H [127]
375 Arnarbælisvegur H [128]
376 Breiðamörk S
379 Hafnarvegur Þorlákshöfn S
380 Hlíðarendavegur H [129]

Reykjanes och huvudstadsområdet[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
407 Bláfjallaleið T [130]
411 Arnarnesvegur S [131]
413 Breiðholtsbraut S [132]
414 Flugvallarvegur Reykjavík S [133]
415 Álftanesvegur S [134]
416 Bessastaðavegur T [135]
417 Bláfjallavegur T [136]
418 Bústaðavegur S [137]
420 Vatnsleysustrandarvegur T
421 Vogavegur S
423 Miðnesheiðarvegur S
424 Keflavíkurvegur S
425 Nesvegur T [138]
426 Bláalónsvegur T [139]
427 Suðurstrandarvegur S [140]
428 Vigdísarvallavegur L
429 Sandgerðisvegur S [141]
434 Skálafellsvegur T
435 Nesjavallaleið T [142]
443 Reykjanesvitavegur T
453 Sundagarðar S
454 Holtavegur S
458 Brautarholtsvegur H
460 Eyrarfjallsvegur T [143]
461 Meðalfellsvegur T [144]
470 Fjarðarbraut S

Västlandet[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
501 Innra-Hólmsvegur H
502 Svínadalsvegur T
503 Innnesvegur T [145]
504 Leirársveitarvegur H
505 Melasveitarvegur T
506 Grundartangavegur S
507 Mófellsstaðavegur H
508 Skorradalsvegur T [146]
509 Akranesvegur S [147]
510 Hvítárvallavegur T [148]
511 Hvanneyrarvegur S
512 Lundarreykjadalsvegur T [149]
513 Bæjarsveitarvegur H [150]
514 Hvítárbakkavegur H [151]
515 Flókadalsvegur T
517 Reykdælavegur H [152]
518 Hálsasveitarvegur S [153]
519 Reykholtsdalsvegur T [154]
520 Dragavegur T [155]
522 Þverárhlíðarvegur T [156]
523 Hvítársíðuvegur T [157]
526 Stafholtsvegur H [158]
527 Varmalandsvegur H [159]
528 Norðurárdalsvegur T [160]
530 Ferjubakkavegur H [161]
532 Þursstaðavegur H
533 Álftaneshreppsvegur T
534 Álftanesvegur H
535 Grímsstaðavegur H
536 Stangarholtsvegur H
537 Skíðholtsvegur H
539 Hítardalsvegur T [162]
540 Hraunhreppsvegur T
550 Kaldadalsvegur SL [163]
551 Langjökulsvegur T
552 Barnafossvegur T
553 Langavatnsvegur L [164]
555 Deildartunguvegur T
558 Berserkjahraunsvegur L
566 Hítarnesvegur H
567 Kolviðarnesvegur H
568 Skógarnesvegur H
570 Jökulhálsleið L [165]
571 Ölkelduvegur H
572 Dritvíkurvegur T [166]
573 Rifshafnarvegur S
574 Útnesvegur S [167]
576 Framsveitarvegur H [168]
577 Helgafellssveitarvegur T [169]
578 Arnarvatnsvegur L
579 Öndverðarnesvegur T [170]
580 Hörðudalsvegur vestri H
581 Hörðudalsvegur eystri H
582 Hálsbæjavegur T
585 Hlíðarvegur H [171]
586 Haukadalsvegur T
587 Hjarðarholtsvegur H [172]
588 Sámsstaðavegur H
589 Sælingsdalsvegur H [173]
590 Klofningsvegur T
593 Orrahólavegur H
594 Staðarhólsvegur H

Västfjordarna[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
602 Garpsdalsvegur H
605 Geiradalsvegur H
606 Karlseyjarvegur H
607 Reykhólasveitarvegur S
608 Þorskafjarðarvegur T [174]
610 Brjánslækjarvegur T [175]
611 Siglunesvegur H
612 Örlygshafnarvegur T [176]
614 Rauðasandsvegur H
615 Kollsvíkurvegur H [177]
617 Tálknafjarðarvegur S [178]
619 Ketildalavegur H
620 Flugvallarvegur Bíldudal T
621 Mosdalsvegur H
622 Svalvogavegur S [179]
623 Flugvallarvegur Þingeyri S
624 Ingjaldssandsvegur H [180]
625 Valþjófsdalsvegur H [181]
627 Önundarfjarðarvegur H [182]
628 Hjarðardalsvegur H
629 Syðradalsvegur H [183]
630 Skálavíkurvegur L [184]
631 Flugvallarvegur Ísafirði S [185]
632 Laugardalsvegur H [186]
633 Mjóafjarðarvegur T [187]
634 Reykjanesvegur H [188]
635 Snæfjallastrandarvegur H [189]
636 Hafnarvegur Ísafirði S [190]
637 Seljalandsdalsvegur T
638 Laugalandsvegur H [191]
639 Skutulsfjarðarvegur H [192]
640 Borðeyrarvegur H
641 Krossárdalsvegur H
643 Strandavegur T [193]
645 Drangsnesvegur T [194]
646 Flugvallarvegur Gjögri T [195]
649 Ófeigsfjarðarvegur L [196]
690 Steinadalsvegur L

Norðurland vestra[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
701 Hrútatunguvegur H [197]
702 Heggstaðanesvegur T [198]
703 Hálsabæjavegur H
704 Miðfjarðarvegur T [199]
705 Vesturárdalsvegur H
706 Neðra-Núpsvegur H
711 Vatnsnesvegur T [200]
712 Þorgrímsstaðavegur H
714 Fitjavegur T [201]
715 Víðidalsvegur T [202]
716 Síðuvegur T [203]
717 Borgarvegur T [204]
721 Þingeyravegur H [205]
722 Vatnsdalsvegur T [206]
724 Reykjabraut T [207]
725 Miðásavegur H
726 Auðkúluvegur T [208]
727 Svínadalsvegur H
731 Svínvetningabraut T [209]
733 Blöndudalsvegur H
734 Svartárdalsvegur T [210]
735 Þjófadalavegur T [211]
741 Neðribyggðarvegur H
742 Mýravegur H
744 Þverárfjallsvegur S [212]
745 Skagavegur T [213]
746 Tindastólsvegur T [214]
748 Reykjastrandarvegur H [215]
749 Flugvallarvegur Sauðárkróki S
751 Efribyggðarvegur T [216]
752 Skagafjarðarvegur T [217]
753 Vindheimavegur H [218]
754 Héraðsdalsvegur H [219]
755 Svartárdalsvegur H
756 Mælifellsdalsvegur L [220]
757 Villinganesvegur H
758 Austurdalsvegur H [221]
759 Kjálkavegur H [222]
762 Sæmundarhlíðarvegur H
764 Hegranesvegur T [223]
766 Bakkavegur H
767 Hólavegur S [224]
768 Hjaltadalsvegur H
769 Ásavegur H
781 Deildardalsvegur H
783 Höfðastrandarvegur H
786 Sléttuhlíðarvegur H
787 Flókadalsvegur H
788 Haganesvíkurvegur H
789 Sléttuvegur H
792 Hafnarvegur Siglufirði S
793 Skarðsvegur L

Norðurland eystra[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
801 Hafnarvegur Hrísey S
802 Garðsvegur H
803 Kleifavegur H [225]
805 Svarfaðardalsvegur T [226]
806 Tunguvegur T [227]
807 Skíðadalsvegur T [228]
808 Árskógssandsvegur S [229]
809 Hauganesvegur S [230]
810 Hafnarvegur Dalvík S
811 Hjalteyrarvegur H [231]
812 Bakkavegur H [232]
813 Möðruvallavegur H [233]
814 Staðarbakkavegur H
815 Hörgárdalsvegur T [234]
816 Dagverðareyrarvegur T [235]
817 Blómsturvallavegur H [236]
818 Hlíðarvegur H [237]
819 Hafnarvegur Akureyri S [238]
820 Flugvallarvegur Akureyri S [239]
821 Eyjafjarðarbraut vestri S [240]
822 Kristnesvegur T [241]
823 Miðbraut S [242]
824 Finnastaðavegur T [243]
825 Dalsvegur H [244]
826 Hólavegur T [245]
827 Sölvadalsvegur H [246]
828 Veigastaðavegur T [247]
829 Eyjafjarðarbraut eystri S [248]
830 Svalbarðseyrarvegur S
831 Höfðavegur H
832 Vaðlaheiðarvegur L [249]
833 Illugastaðavegur T [250]
834 Fnjóskadalsvegur vestri H
835 Fnjóskadalsvegur eystri T [251]
836 Vaglaskógarvegur T [252]
837 Hlíðarfjallsvegur T [253]
841 Fremstafellsvegur H
842 Bárðardalsvegur vestri S [254]
843 Lundarbrekkuvegur T [255]
844 Bárðardalsvegur eystri T [256]
845 Aðaldalsvegur S [257]
846 Austurhlíðarvegur H
847 Stafnsvegur H
848 Mývatnssveitarvegur T [258]
849 Baldursheimsvegur H
851 Út-Kinnarvegur H [259]
852 Sandsvegur H
853 Hvammavegur H
854 Staðarbraut H
855 Fagranesvegur H
856 Laxárdalsvegur H
859 Hafnarvegur Húsavík S
860 Grjótagjárvegur T [260]
861 Ásbyrgisvegur T [261]
862 Dettifossvegur T [262]
863 Kröfluvegur/Leirhnúksvegur T [263]
864 Hólsfjallavegur T [264]
865 Gilsbakkavegur H
866 Austursandsvegur/Akurselsvegur H
868 Laxárdalsvegur H
869 Langanesvegur S [265]
870 Sléttuvegur/Kópaskersvegur S [266]
871 Flugvallarvegur Þórshöfn S [267]
874 Raufarhafnarvegur S
882 Leyningshólavegur L
883 Goðafossvegur T [268]
884 Dimmuborgavegur T
885 Námaskarðsvegur T [269]
886 Dettifossvegur vestri T [270]
887 Tungnavegur T
888 Vesturdalsvegur T [271]
890 Dettifossvegur eystri T [272]
897 Svalbarðstunguvegur H

Austurland[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
901 Möðrudalsleið L [273]
907 Brúarvegur L [274]
910 Austurleið/Laugarfellsvegur L [275]
913 Strandhafnarvegur H [276]
914 Skógavegur H [277]
916 Flugvallarvegur Vopnafirði T
917 Hlíðarvegur S [278]
918 Hafnarvegur Vopnafirði S
919 Sunnudalsvegur T [279]
920 Hofsárdalsvegur T
921 Eyjavegur H [280]
922 Másselsvegur H [281]
923 Jökuldalsvegur T [282]
924 Jökuldalsvegur eystri T [283]
925 Hróarstunguvegur T [284]
926 Húseyjarvegur H [285]
927 Brekkubæjavegur H [286]
929 Hafrafellsvegur H [287]
931 Upphéraðsvegur T [288]
933 Fljótsdalsvegur T [289]
934 Múlavegur í Fljótsdal H [290]
935 Suðurdalsvegur H [291]
936 Þórdalsheiðarvegur L [292]
937 Skriðdalsvegur T [293]
938 Múlavegur syðri H [294]
939 Axarvegur T [295]
941 Flugvallarvegur Egilsstöðum S [296]
942 Steinsvaðsvegur/Tjarnarlandsvegur H
943 Hjaltastaðarvegur H [297]
944 Lagarfossvegur T [298]
946 Hólalandsvegur T
947 Desjarmýrarvegur H [299]
948 Gilsárteigsvegur H
949 Þrándarstaðavegur H
951 Vestdalseyrarvegur H
952 Hánefsstaðavegur H
953 Mjóafjarðarvegur T [300]
954 Helgustaðavegur T [301]
955 Vattarnesvegur T [302]
958 Vöðlavíkurvegur L [303]
962 Norðurdalsvegur í Breiðdal H [304]
964 Breiðdalsvegur H
966 Suðurbyggðarvegur H
981 Almannaskarðsvegur T
982 Flugvallarvegur Hornafirði S
983 Miðfellsvegur H [305]
984 Hoffellsvegur H [306]
986 Rauðabergsvegur H [307]
998 Skaftafellsvegur T

Vägar med fyrsiffriga nummer[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
2420 Skógavegur T
2421 Safnavegur T
2440 Skógafossvegur T
3110 Tjarnarbyggðarvegur T
3361 Hjálparvegur T
3710 Árbæjarvegur vestri T
3774 Sólheimavegur 1 T
3834 Haksvegur T
5033 Hagamelsvegur S
5240 Bifrastarvegur S
6302 Ósvararvegur T
8005 Grímseyjarvegur T
8009 Brekkuselsvegur T
8012 Tindaaxlarvegur T
8815 Jarðbaðsvegur T [308]
8816 Hverfjallsvegur T
8819 Mývatnsheiðarvegur/Stangarvegur T
9340 Norðurdalsvegur í Fljótsdal T
9572 Mjóeyrarvegur S
9765 Meðalfellsvegur T

Fjällvägar[redigera | redigera wikitext]

Vägnummer Namn Vägtyp Karta
F26 Sprengisandsleið SL [309]
F66 Kollafjarðarheiði L [310]
F88 Öskjuleið L [311]
F206 Lakavegur L [312]
F207 Lakagígavegur L
F208 Fjallabaksleið nyrðri SL [313]
F210 Fjallabaksleið syðri L [314]
F223 Eldgjárvegur L
F224 Landmannalaugavegur L
F225 Landmannaleið L [315]
F228 Veiðivatnaleið L [316]
F229 Jökulheimaleið L [317]
F232 Öldufellsleið L
F233 Álftavatnskrókur L [318]
F235 Langisjór L
F249 Þórsmerkurvegur L
F261 Emstruleið L [319]
F333 Haukadalsvegur L [320]
F335 Hagavatnsvegur L
F337 Hlöðuvallavegur L [321]
F338 Skjaldbreiðarvegur (Línuvegur) L [322]
F347 Kerlingarfjallavegur L [323]
F508 Skorradalsvegur L
F578 Arnarvatnsvegur L
F586 Haukadalsskarðsvegur L
F649 Ófeigsfjarðarvegur L [324]
F734 Vesturheiðarvegur L
F735 Þjófadalavegur L
F752 Skagafjarðarleið L
F821 Eyjafjarðarleið L
F839 Leirdalsheiðarvegur L
F881 Dragaleið L [325]
F894 Öskjuvatnsvegur L [326]
F899 Flateyjardalsvegur L
F902 Kverkfjallaleið L [327]
F903 Hvannalindavegur L [328]
F905 Arnardalsleið L [329]
F909 Snæfellsleið L [330]
F910 Austurleið L [331]
F923 Jökuldalsvegur L
F946 Loðmundarfjarðarvegur L [332]
F959 Viðfjarðarvegur L [333]
F980 Kollumúlavegur L [334]
F985 Jökulvegur L

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]