Lista över svenska fögderier

Från Wikipedia

Detta är en lista som visar Sveriges indelning i fögderier enligt Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier, utfärdad den 12 oktober 1973. Denna kungörelse upphävdes den 1 januari 1991 då Sveriges indelning i fögderier upphörde. Den lokala skattemyndighetens stationeringsort framgår av fögderiets namn, om annat ej anges.

Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Uppsala län[redigera | redigera wikitext]

Södermanlands län[redigera | redigera wikitext]

Östergötlands län[redigera | redigera wikitext]

Jönköpings län[redigera | redigera wikitext]

Kronobergs län[redigera | redigera wikitext]

Kalmar län[redigera | redigera wikitext]

Gotlands län[redigera | redigera wikitext]

Blekinge län[redigera | redigera wikitext]

Kristianstads län[redigera | redigera wikitext]

Se även Skånes fögderier.

Malmöhus län[redigera | redigera wikitext]

Se även Skånes fögderier.

Hallands län[redigera | redigera wikitext]

Göteborgs och Bohus län[redigera | redigera wikitext]

Älvsborgs län[redigera | redigera wikitext]

Skaraborgs län[redigera | redigera wikitext]

Värmlands län[redigera | redigera wikitext]

Örebro län[redigera | redigera wikitext]

Västmanlands län[redigera | redigera wikitext]

Kopparbergs län[redigera | redigera wikitext]

Gävleborgs län[redigera | redigera wikitext]

Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Jämtlands län[redigera | redigera wikitext]

Västerbottens län[redigera | redigera wikitext]

Norrbottens län[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]