Hoppa till innehållet

MARPOL

Från Wikipedia

MARPOL 73/78 ( 1980:7) är en internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. Konventionen undertecknades 1973 och modifierades 1978, men trädde i kraft först 2 oktober 1983. Den administreras av International Maritime Organization (IMO) i London. I maj 2013 deltog 152 stater, som sammanlagt stod för 99,2 % av världens tonnage.


Konventionen innehåller grundläggande principer och allmänna skyldigheter, men även mer detaljerade regler i sex bilagor.

  • Bilaga 1 gäller oljespill, och förbjuder i princip utsläpp av olja från fartyg. I känsliga områden som Östersjön, Medelhavet, Röda havet och Antarktis är förbudet absolut. Sedan 1993 finns även kravet att vissa oljetankrar ska ha dubbelt skrov.
  • Bilaga 2 gäller föroreningar från kemikalier i bulk
  • Bilaga 3 gäller föroreningar från ämnen i förpackad form eller i fraktcontainrar, eller i flyttbara tankar
  • Bilaga 4 gäller utsläpp av toalettavfall
  • Bilaga 5 gäller utsläpp av sopor
  • Bilaga 6 gäller luftföroreningar

Bilagorna 1 och 2 är bindande för konventionsparterna, men de andra är frivilliga.

Alla fartyg som är flaggade i en stat som undertecknat konventionen omfattas av bestämmelserna. Flaggstaterna har en skyldighet att inspektera sina fartyg, och att utfärda certifikat till de fartyg som uppfyller kraven i MARPOL. Alla övriga parter i konventionen har rätt att inspektera ett fartyg och dess certifikat när fartyget befinner sig i deras hamnar.


Källor[redigera | redigera wikitext]

Bring, Ove; Mahmoudi, Said, Wrange, Pål (2014). Sverige och folkrätten 

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, MARPOL 73/78, 3 mars 2015.