MPEG-4

Från Wikipedia

MPEG-4 är en komprimeringsstandardsvit för digital video och ljud. Den implementerar olika delar, varav vissa (och framför allt de viktigaste) är optimerade för att minska storleken på video och ljud utan märkbar förlust. Andra delar är till exempel textning, så kallad MPEG-4 Timed Text, vilket precis som namnet antyder är ren text som är tidsinställd.

MPEG-4 är erkänd av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och används bland annat i HD-versionen av DVB, HD DVD/Blu-ray.


MPEG-4 Parts/Delar[redigera | redigera wikitext]

MPEG-4 består av flera standarder vilka inkluderar följande (varje del täcker en viss aspekt av hela specifikationen):

MPEG-4 delar
Parts/Delar Nummer Första utgivningsdatum (första edition) Senaste utgivningsdatum(senaste edition) Senaste tillägg Titel Beskrivning
Part 1 ISO/IEC 14496-1 1999 2010[1] 2010[2] Systems

Beskriver synkronisering och multiplexeringen av video och ljud. Till exempel MPEG-4-format version 1 (föråldrat av version 2 som definieras i MPEG-4 Part 14). Funktionaliteten för en transport protokollstack för överföring och / eller lagra innehåll som överensstämmer med ISO / IEC 14496 är inte inom ramen för 14.496-1 och endast gränssnittet till detta lager anses (DMIF). Information om transport av MPEG-4-innehåll definieras t.ex. i MPEG-2 Transport Stream, RTP Audio Video Profiler och andra.

Part 2 ISO/IEC 14496-2 1999 2004[3] 2009 Visual En komprimeringsformat för visuell data (video, stillbilder texturer, syntetiska bilder, etc.). En av de många "profiler" i del 2 är Advanced Simple Profile (ASP).
Part 3 ISO/IEC 14496-3 1999 2009[4] 2010[5][6] Audio En uppsättning komprimeringsformat för perceptuell kodning av ljudsignaler, inklusive några variationer av Advanced Audio Coding (AAC) samt andra ljud / talkodning format och verktyg (såsom ljud förlustfri kodning (ALS), skalbar förlustfri kodning (SLS), strukturerad ljud, text-till-tal-gränssnitt (TTSI), HVXC, CELP och andra)
Part 4 ISO/IEC 14496-4 2000 2004[7] 2010 (2011) Conformance testing Beskriver förfaranden för att testa konformitet för andra delar av standarden.
Part 5 ISO/IEC 14496-5 2000 2001[8] 2010 (2011) Reference software Tillhandahåller referens implemantation (referens programvara) för att visa och klargöra de övriga delarna av standarden.
Part 6 ISO/IEC 14496-6 1999 2000[9] Delivery Multimedia Integration Framework (DMIF)
Part 7 ISO/IEC TR 14496-7 2002 2004[10] Optimized reference software for coding of audio-visual objects Optimerad referensprogramvara för kodning av ljud och visuella objekt. Ger exempel på hur man gör en bättre implementation (t.ex. i förhållande till del 5).
Part 8 ISO/IEC 14496-8 2004 2004[11] Carriage of ISO/IEC 14496 contents over IP networks Specificerar en metod för att överföra MPEG-4 innehåll via IP(Internet Protokoll)-nätverk. Den innehåller också riktlinjer att designa Realtids Transport Protocol (RTP), användnings regler för SDP (Session Description Protocol) för att transportera ISO / IEC 14.496-1-relaterad information, MIME-typs definitioner, analyser av RTP säkerhet och multicasting
Part 9 ISO/IEC TR 14496-9 2004 2009[12] Reference hardware description Tillhandahåller hårdvarudesign för att visa hur man ska genomföra de andra delarna av standarden.
Part 10 ISO/IEC 14496-10 2003 2012[13] (2010[14]) Advanced Video Coding (AVC) Ett komprimeringsformat för videosignaler som är tekniskt identisk med ITU-T H.264 standarden.
Part 11 ISO/IEC 14496-11 2005 2005[15] 2009 Scene description and application engine
Part 12 ISO/IEC 14496-12 2004 2008[16] 2009[17] (2010) ISO base media file format Ett filformat för lagring av tidsbaserade medieinnehåll. Det är ett generellt format som ligger till grund för ett antal andra mer specifika filformat (t.ex. 3GP, Motion JPEG 2000, MPEG-4 Part 14) . Det är tekniskt identisk med ISO / IEC 15444-12 (JPEG 2000 bildkodningssystem - del 12).
Part 13 ISO/IEC 14496-13 2004 2004[18] Intellectual Property Management and Protection (IPMP) Extensions
Part 14 ISO/IEC 14496-14 2003 2003[19] (2010[20]) MP4 file format Det specificerade container filformatet för MPEG-4 innehåll, som bygger på del 12.
Part 15 ISO/IEC 14496-15 2004 2010[21] 2008 (2010[22]) Advanced Video Coding (AVC) file format För lagring av del 10 video. Filformatet är baserat på del 12, men tillåter också lagring i andra filformat.
Part 16 ISO/IEC 14496-16 2004 2011[23] (2010[24]) Animation Framework eXtension (AFX) Specificerar MPEG-4 Animation Framework Extension (Direkt) modell för att representera 3D-grafik innehåll.
Part 17 ISO/IEC 14496-17 2006 2006[25] Streaming text format Timed Text undertextningsformat
Part 18 ISO/IEC 14496-18 2004 2004[26] Font compression and streaming För "Open Font Format" beskriven i Part 22.
Part 19 ISO/IEC 14496-19 2004 2004[27] Synthesized texture stream
Part 20 ISO/IEC 14496-20 2006 2008[28] 2009 Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF)
Part 21 ISO/IEC 14496-21 2006 2006[29]
Part 22 ISO/IEC 14496-22 2007 2009[30]
Part 23 ISO/IEC 14496-23 2008 2008[31]
Part 24 ISO/IEC TR 14496-24 2008 2008[32] Audio and systems interaction
Part 25 ISO/IEC 14496-25 2009 2009[33] 3D Graphics Compression Model
Part 26 ISO/IEC 14496-26 2010 2010[34] Audio Conformance
Part 27 ISO/IEC 14496-27 2009[35] (2010[36]) 3D Graphics conformance
Part 28 ISO/IEC 14496-28 2012[37] Composite font representation
Part 29 ISO/IEC CD 14496-29 2014 2015 Web video coding Text i del 29 är baserad på Part 10 - ISO / IEC 14496-10.

Webkodning är en teknik som är kompatibel med den begränsade Baseline Profilen i ISO / IEC 14496-10.

Part 30 ISO/IEC 14496-30 2014 2014 Timed text och andra visuella överlagringar i ISO-basmediefilformat
Part 31 ISO/IEC DIS 14496-31 Under utveckling Video Coding for Browsers
Part 33 ISO/IEC DIS 14496-33.2 Under utveckling Internet video coding

Profiler definieras också inom de individuella "delarna" (Part), så att en implementation av en del normalt sett inte är en full implementation av hela delen. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-7 och MPEG-21 är andra sviter av MPEG-standarderna.


Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”ISO/IEC 14496-1:2010 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 1: Systems”. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55688. Läst 28 januari 2011. 
 2. ^ ISO. ”ISO/IEC 14496-1:2010/Amd 1:2010 – Usage of LASeR in MPEG-4 systems and Registration Authority for MPEG-4 descriptors”. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55689. Läst 28 januari 2011. 
 3. ^ ”ISO/IEC 14496-2:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 2: Visual”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39259. Läst 30 oktober 2009. 
 4. ^ ”ISO/IEC 14496-3:2009 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 3: Audio”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53943. Läst 30 oktober 2009. 
 5. ^ ISO (2009). ”ISO/IEC 14496-3:2009/FPDAmd 2, ALS simple profile and transport of SAOC”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54838. Läst 13 oktober 2009. 
 6. ^ ”ISO/IEC 14496-3:2009/Amd 1:2009 – HD-AAC profile and MPEG Surround signaling”. ISO. 11 september 2009. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53944. Läst 15 oktober 2009. 
 7. ^ ”ISO/IEC 14496-4:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 4: Conformance testing”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36084. Läst 30 oktober 2009. 
 8. ^ ”ISO/IEC 14496-5:2001 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 5: Reference software”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36086. Läst 30 oktober 2009. 
 9. ^ ”ISO/IEC 14496-6:2000 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 6: Delivery Multimedia Integration Framework (DMIF)”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=34418. Läst 30 oktober 2009. 
 10. ^ ”ISO/IEC TR 14496-7:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 7: Optimized reference software for coding of audio-visual objects”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=40728. Läst 30 oktober 2009. 
 11. ^ ”ISO/IEC 14496-8:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 8: Carriage of ISO/IEC 14496 contents over IP networks”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36066. Läst 30 oktober 2009. 
 12. ^ ”ISO/IEC TR 14496-9:2009 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 9: Reference hardware description”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=52073. Läst 30 oktober 2009. 
 13. ^ ”ISO/IEC 14496-10:2012 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 10: Advanced Video Coding”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61490. Läst 11 juni 2012. 
 14. ^ ”ISO/IEC 14496-10:2009/FPDAmd 1 – Constrained baseline profile, stereo high profile and frame packing arrangement SEI message”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52975. Läst 29 december 2009. 
 15. ^ ”ISO/IEC 14496-11:2005 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 11: Scene description and application engine”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38560. Läst 30 oktober 2009. 
 16. ^ ”ISO/IEC 14496-12:2008 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 12: ISO base media file format”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51533. Läst 30 oktober 2009. 
 17. ^ ISO. ”ISO/IEC 14496-12:2008/Amd 1:2009 – General improvements including hint tracks, metadata support and sample groups”. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52356. Läst 30 december 2009. 
 18. ^ ”ISO/IEC 14496-13:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 13: Intellectual Property Management and Protection (IPMP) extensions”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39110. Läst 30 oktober 2009. 
 19. ^ ISO. ”ISO/IEC 14496-14:2003 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 14: MP4 file format”. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38538. Läst 30 oktober 2009. 
 20. ^ ”ISO/IEC 14496-14:2003/FPDAmd 1 – Handling of MPEG-4 audio enhancement layers”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53749. Läst 29 december 2009. 
 21. ^ ”ISO/IEC 14496-15:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15: Advanced Video Coding (AVC) file format”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38573. Läst 30 oktober 2009. 
 22. ^ ”ISO/IEC 14496-15:2004/FDAmd 3 – File format support for Multiview Video Coding”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52885. Läst 29 december 2009. 
 23. ^ ”ISO/IEC 14496-16:2009 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 16: Animation Framework eXtension (AFX)”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=54596. Läst 29 december 2009. 
 24. ^ ”ISO/IEC 14496-16:2009/FPDAmd 1 – Scalable complexity 3D mesh coding”. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54603. Läst 29 december 2009. 
 25. ^ ”ISO/IEC 14496-17:2006 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 17: Streaming text format”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39478. Läst 30 oktober 2009. 
 26. ^ ”ISO/IEC 14496-18:2004 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 18: Font compression and streaming”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40151. Läst 30 oktober 2009. 
 27. ^ ”ISO/IEC 14496-19:2004 – Information technology – Coding of audio-visual objects — Part 19: Synthesized texture stream”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40152. Läst 30 oktober 2009. 
 28. ^ ”ISO/IEC 14496-20:2008 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 20: Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF)”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=52454. Läst 30 oktober 2009. 
 29. ^ ”ISO/IEC 14496-21:2006 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 21: MPEG-J Graphics Framework eXtensions (GFX)”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41733. Läst 30 oktober 2009. 
 30. ^ ”ISO/IEC 14496-22:2009 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 22: Open Font Format”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=52136. Läst 30 oktober 2009. 
 31. ^ ”ISO/IEC 14496-23:2008 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 23: Symbolic Music Representation”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45531. Läst 30 oktober 2009. 
 32. ^ ”ISO/IEC TR 14496-24:2008 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 24: Audio and systems interaction”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46461. Läst 30 oktober 2009. 
 33. ^ ”ISO/IEC 14496-25:2009 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 25: 3D Graphics Compression Model”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50552. Läst 30 oktober 2009. 
 34. ^ ”ISO/IEC 14496-26:2010 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 26: Audio conformance”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53750. Läst 16 maj 2010. 
 35. ^ ”ISO/IEC 14496-27:2009 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 27: 3D Graphics conformance”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53751. Läst 29 december 2009. 
 36. ^ ISO. ”ISO/IEC 14496-27:2009/FPDAmd 2 – Handling of MPEG-4 audio enhancement layers”. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53752. Läst 29 december 2009. 
 37. ^ ”ISO/IEC CD 14496-28 – Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 28: Composite font representation”. ISO. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59240. Läst 6 april 2011.