Mall:Ålder i år och dagar

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Denna mall returnerar antalet hela år samt antalet dagar mellan två angivna datum. Om parametrar för det sista datumet inte anges returneras antalet hela år samt antalet dagar mellan det datum som angavs och dagens datum. Orden "år" och "dag" (eller "dagar" beroende på antalet dagar) visas. Mallen kan användas i sorterbara tabeller.

Syntax:
{{ålder i år och dagar|år1|månad1|dag1|år2|månad2|dag2}} eller
{{ålder i år och dagar|år1|månad1|dag1}}
Exempel:
{{ålder i år och dagar|1989|7|23|2003|7|14}} returnerar "13 år och 356 dagar"
{{ålder i år och dagar|1989|7|23}} returnerar "34 år och 305 dagar"
{{ålder i år och dagar|1989|7|23|1990|7|24}} returnerar "1 år och 1 dag"
Om mallen ska användas för att beräkna en persons ålder vid ett visst datum eller vid personens död (istället för att visa personens nuvarande ålder) så bör mallen substas.
Exempel: {{subst:ålder i år och dagar|1989|7|23|2003|7|14}}
Observera:
Denna mall validerar inte felaktiga inparametrar:
{{ålder i år och dagar|1980|7|14|1993|6|233}} returnerar "12 år och 554 dagar" (extra dagar räknas inte som extra månader)
{{ålder i år och dagar|1980|7|14|1993|88|14}} returnerar "13 år och 2471 dagar" (extra månader räknas inte som extra år)

Notera också att skottår medför att resultatet inte blir fullständigt summerat. Följande exempel är inte ett fel utan en följd av att varje beräkning använder olika definitioner av "år", antingen 365 eller 366 dagar:

{{ålder i år och dagar|2007|2|27|2008|3|2}} returnerar "1 år och 4 dagar"

men uppdelat:

{{ålder i år och dagar|2007|2|27|2007|3|2}} returnerar "0 år och 3 dagar"
{{ålder i år och dagar|2007|3|2|2008|3|2}} returnerar "1 år och 0 dagar"

Se även[redigera wikitext]