Hoppa till innehållet

Mall:ArXiv

Från Wikipedia

arXiv:[[arXiv:{{{1}}}|{{{1}}}]]

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Beskrivning[redigera wikitext]

Tillhandahåller ett enhetligt format för presentation av Arxiv-länkar och gör det enklare att uppdatera om formatet för sådana länkar skulle ändras. Den här mallen skapar en länk för sökning efter en vetenskaplig artikel från en tidskrift eller publikation, med hjälp av dess id-nummer i webbarkivet Arxiv (arxiv.org).

Arxiv[redigera wikitext]

Arxiv (skrivs arXiv) är en öppen arkivtjänst för vetenskapliga artiklar inom fälten fysik, matematik, datavetenskap, kvantitativ biologi, kvantitativ finansvetenskap och statistik. Läs mer på wikipediasidan om öppna arkiv: Fri tillgänglighet.

Det finns för tillfället två parallella numreringsstandarder på Arxiv.org. Vilken av dessa en artikel har numrerats efter beror på när den skickades in:

 • "Äldre" artiklar: artiklar mottagna den 31 mars 2007 eller tidigare.
 • "Nyare" artiklar: artiklar mottagna den 1 april 2007 eller senare.

Användning[redigera wikitext]

Mallen kan användas på följande sätt:

Äldre artiklar:

 • {{arxiv |archive= ark-fö |id= 0123456 }}
 • {{arxiv |archive= ark-fö.KA |id= 0123456 }}
 • {{arxiv |ark-fö |0123456 }}
 • {{arxiv |ark-fö.KA |0123456 }}

Nyare artiklar:

 • {{arxiv |id= 0123.4567 }}
 • {{arxiv |0123.4567 }}

Parametrar[redigera wikitext]

Parametrarna är två till antalet:

 • archive: anger under vilket Arxiv-arkiv artikeln är sorterad. Använd arkivets förkortning. Parametern archive är VALFRI för nyare artiklar, men OBLIGATORISK för äldre artiklar.
 • id: anger id-numret för artikeln du vill länka till. Parametern id är OBLIGATORISK.

archive[redigera wikitext]

(valfri för nyare artiklar, obligatorisk för äldre artiklar)

Artiklarna i Arxiv sorteras in i olika arkiv och (under varje arkiv) i kategorier, beroende på vilket ämne de berör inom de vetenskapliga fälten som nämns ovan. Men du kan inte använda de fullständiga namnen på arkiven och kategorierna i mallen. Istället skall du använda deras förkortningar. Du kan ange parametervärdet på två sätt:

 1. Ange endast en arkivförkortning, eller
 2. Ange en arkivförkortning + en kategoriförkortning.

Arkivförkortningar[redigera wikitext]

Arkivförkortning (ark-fö): Varje arkivnamn har en förkortning. Det är den förkortningen som skall användas i mallen. Om du vill länka till en artikel under ett visst arkiv, så använder du formatet ark-fö.

Exempel: Du vill länka till en artikel under arkivet Astrophysics (sv. "astrofysik"). Förkortningen för det arkivet är "astro–ph", vilket ger parametervärdet astro–ph.

Kategoriförkortningar[redigera wikitext]

Kategoriförkortning (KA): Under varje arkiv finns dessutom ett antal kategorier. Dessa har versala tvåbokstavsförkortningar. Om du vill länka till en artikel inom en viss kategori under ett visst arkiv, så använder du formatet ark-fö.KA.

Exempel: Du vill länka till en artikel inom kategorin Astrophysics of Galaxies (sv. "galaxers astrofysik") under arkivet Astrophysics. Kategorin förkortas "GA", vilket ger parametervärdet astro–ph.GA.

Tillgängliga arkiv[redigera wikitext]

(per 4 juli 2014)

Nedan finner du en översatt lista över tillgängliga Arxiv-arkiv. En fullständig och uppdaterad lista över arkiv finns på Arxivs webbplats: Available Archives (på engelska).

Fysik
Arkiv ID
Allmän relativitetsteori och kvantkosmologi gr–qc
Astrofysik astro–ph
Fysik physics
Högenergifysik – Experimentell hep–ex
Högenergifysik – Fenomenologi hep–ph
Högenergifysik – Gitter hep–lat
Högenergifysik – Teori hep–th
Icke–linjär fysik nlin
Kondenserad materia cond–mat
Kvantfysik quant–ph
Kärnfysik – Experimentell nucl–ex
Kärnfysik – Teoretisk nucl–th
Matematisk fysik math–ph
Matematik
Arkiv ID
Matematik math
Datavetenskap
Arkiv ID
Computing Research Repository
(datavetenskaplig forskningsdatabas)
CoRR
Kvantitativ biologi
Arkiv ID
Kvantitativ biologi q–bio
Kvantitativ finansvetenskap
Arkiv ID
Kvantitativ finansvetenskap q–fin
Statistik
Arkiv ID
Statistik stat

id[redigera wikitext]

(obligatorisk)

Varje artikel som görs tillgänglig på Arxiv.org tilldelas ett id-nummer. Det finns, som tidigare nämnts, två parallella numreringsstandarder. Vilken av dessa en artikel har numrerats efter beror på om de skickades in före eller efter den 1 april 2007.

 • Artiklar som skickades in t.o.m. den 31 mars 2007 har ett id-nummer enligt formatet ÅÅMMNNN. När du använder mallen med de här äldre id-numren måste du alltid ange id-numret tillsammans med parametern archive enligt följande: ark-fö|ÅÅMMNNN. Det ger en länk som ser ut så här: ark-fö/ÅÅMMNNN.
Exempel: Du skriver archive=astro-ph|id=0703123 i mallen. Länken kommer då att visa astro-ph/0703123, vilket betyder: "artikel i arkivet Astrophysics, inskickad i mars 2007 och med löpnumret 123".
 • Artiklar som har skickats in fr.o.m. den 1 april 2007 och senare, numreras enligt formatet ÅÅMM.NNNN.
Exempel: Du skriver id=0704.1234 i mallen. Länken kommer då att visa 0704.1234, vilket betyder: "artikel inskickad i april 2007 och med löpnumret 1234".

Exempel[redigera wikitext]

Kod Resultat
{{arxiv|archive=astro–ph.GA|id=0703123}} arXiv:astro–ph.GA/0703123
{{arxiv|astro–ph.GA|0703123}} arXiv:astro–ph.GA/0703123
{{arxiv|archive=astro–ph|id=0703123}} arXiv:astro–ph/0703123
{{arxiv|astro–ph|0703123}} arXiv:astro–ph/0703123
{{arxiv|id=0704.1234}} arXiv:0704.1234
{{arxiv|0704.1234}} arXiv:0704.1234