Hoppa till innehållet

Mall:Avblockering

Från Wikipedia
Avblockering

Den här none har begärt att bli avblockerad.

Ingen motivering har angivits.

  • Ange en motivering till varför du begär avblockering genom att skriva {{Avblockering|Motivering}}.
  • Observera att avblockeringsbegäranden utan motivering mycket sällan blir beviljade.

Administratörer kommer nu att behandla denna avblockeringsbegäran.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Användare som anser att de blivit felaktigt blockerade kan lägga in denna mall på sin diskussionssida. Sidan hamnar då på Wikipedia:Blockeringar/Begäran om avblockering och andra användare kan ta ställning till om blockeringen skall tas bort eller inte.

Skriv:

{{Avblockering|Motivering}}

på din diskussionssida. Motivering bör anges, annars är sannolikheten låg att avblockeringsbegäran beviljas.