Mall:Center

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen används för att centrera text. {{Center|En testmening.}} resulterar i:
En testmening.