Mall:DEK

Från Wikipedia

{{{1}}}°


Den här mallen används vid deklinations-angivelser på följande sätt:

   {{DEK|grader|bågminuter|bågsekunder}}

Förkortade varianter:

   {{DEK|grader|bågminuter}}
   {{DEK|grader}}