Mall:Författare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Författare

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen kan användas i artiklar om skribenter/författare. En mer allmän faktamall är mall:Faktamall biografi. För översättare finns även mall:Översättare.

{{Författare
| namn      = 
| bild      = 
| bildstorlek  = 
| bildtext    = 
| pseudonym   = 
| födelsenamn  = 
| född_datum   = <!-- {{Ålder|1991|06|10}} eller {{Födelseår och ålder|1991}} (om man bara vet året) eller om död [[datum månad]] [[år]] -->
| född_plats   = 
| död_datum   = <!-- {{Död datum och ålder|2007|11|5|1922|10|8}} (vid död, räknar ut ålder) -->
| död_plats   = 
| yrke      = 
| samarbeten   =
| nationalitet  = 
| språk     = 
| period     = 
| genre     = 
| ämne      = 
| rörelse    = 
| debutverk   =
| noterbara_verk = 
| priser     = 
| hemort     = 
| make      = 
| maka      = 
| partner    = 
| barn      = 
| släktingar   = 
| influenser   = 
| influerade   = 
| signatur    = 
| webbplats   = 
| fotnoter    = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Alla parametrar är valfria att ta med och fylla i när mallen används.

Parameter Förklaring
namn Ange författarens namn. Använd det vanligaste/offentliga namnet, vanligtvis artikelns namn. Lämnas parametern tom används artikelnamnet som default.
bild Ange bildens namn om sådan finns. Använd endast filnamnet som abc.jpg, xyz.png, 123.gif, etc. Använd inte syntax som [[Bild:abc.jpg]] eller [[Bild:abc.jpg|200px]]
bildstorlek Storlek som bilden ska visas i: 200px (bredd), eller 200x300px (max bredd och max höjd). Default är 200px om parametern lämnas tom.
bildtext Ange text till bilden. Försök att inkludera när bilden är tagen samt vem som tog bilden.
pseudonym Författarens alias eller namn som författaren använder. Separera flera namn med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte namn med radbrytning <br> (eller <br/>).
födelsenamn Ange författarens namn som han/hon fick vid sin födelse.
född_datum Födelsedatum: Om levande: {{ålder|1930|1|15}}. Om död: [[15 januari]] [[1930]]. se Mall:Ålder för vidare information.
född_plats Ange var författaren föddes: stad, land.
död_datum Ange när författaren dog: datum, månad, år. Använd mallen {{Död datum och ålder|2007|11|5|1922|10|8}} (dödsdatum + födelsedatum). Om födelsedatum är okänt, ange dödsdatum med formatet [[5 november]] [[2007]]
död_plats Ange var författaren dog: stad, land.
yrke Ange typ av författare: romanförfattare, novellförfattare, journalist, osv. Skilj mellan flera med kommatecken(,) följt av ett mellanslag. Använd inte radbrytning <br> (eller <br/>).
samarbeten Personer som författaren samarbetat med med (= viktiga samarbeten).
nationalitet Författarens nationalitet.
språk Det eller de språk som författaren skrev på.
period Datum från första publicerade verket till det sista.
genre Alla genrer som författaren skrev i (skönlitteratur). Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbrytning <br> (eller <br/>).
ämnen Alla fackämnen som författaren skrev om (ej skönlitteratur). Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbrytning <br> (eller <br/>).
rörelse Ange de litterära rörelser/stilarter som associeras med författaren. Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbrytning <br> (eller <br/>).
debutverk Ange författarens debutverk. Titel och år.
noterbara_verk Namn på framstående. Separera flera med radbrytning (<br/>).
hemort Vart författaren är bosatt. Separera flera med radbrytning (<br/>).
make Namn på framstående make, följt av åren de var gifta. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande make och Namn (1970-1999) för tidigare äktenskap. Separera flera med radbrytning (<br/>).
maka Namn på framstående maka, följt av åren de var gifta. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande maka och Namn (1970-1999) för tidigare äktenskap. Separera flera med radbrytning (<br/>).
partner Namn på framstående partner/livsledsagare, följt av åren de två var ihop. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande partner och Namn (1970-1999) för tidigare partnerskap/samboförhållanden. Separera flera med radbrytning (<br/>).
barn Antal barn (t.ex. 3) eller en lista på framstående barns namn. Separera flera med radbrytning (<br/>).
släktingar Namn på framstående föräldrar, framstående syskon eller andra framstående släktingar. Inkludera relationen i parentes efter namnet (far, syster, morbror, osv). Separera flera med radbryt (<br/>).
influenser Namn på andra författare, litterära rörelser/stilarter och annat som har influerat författarens verk. Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbrytning <br> (eller <br/>).
influerade Namn på andra författare, litterära rörelser/stilarter och annat som har blivit influerade av författarens verk. Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbrytning <br> (eller <br/>).
priser Ange framstående priser och utmärkelser som författaren har tilldelats. Separera flera med radbrytning (<br/>).
signatur En bild på författarens namnteckning. Bilden visas med bredden 128px.
webbplats Om författaren har en officiell webbplats anges den här. Ange endast URL:en. Använd inte hakparenteser som [http://www.lastpageontheinternet.com/] eller [[http://www.lastpageontheinternet.com/ Great Writer]].
Korrekt syntax skulle vara: http://www.lastpageontheinternet.com/
fotnoter Viktig uppgift eller kommentar som inte passar någon annanstans.

Template data[redigera wikitext]

Den här mallen kan användas för att skapa en infobox i artiklar om skribenter/författare.

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

ParameterBeskrivningTypStatus
namnnamn

Ange författarens namn. Använd det vanligaste/offentliga namnet, vanligtvis artikelns namn. Lämnas parametern tom används artikelnamnet som default.

Standard
tom
Exempel
Astrid Lindgren
Autovärde
tom
Strängobligatorisk
bildbild

Bild, endast filnamnet

Standard
tom
Exempel
abc.jpg
Autovärde
tom
Filvalfri
bildstorlekbildstorlek

Storlek som bilden ska visas i: 200px (bredd), eller 200x300px (max bredd och max höjd). Default är 200px om parametern lämnas tom.

Standard
tom
Exempel
200px
Autovärde
tom
Strängvalfri
bildtextbildtext

Ange text till bilden. Försök att inkludera när bilden är tagen, ange endast vem som tog bilden om det är relevant i sammanhanget.

Standard
tom
Exempel
Astrid Lindgren, omkring 1960.
Autovärde
tom
Strängvalfri
pseudonympseudonym

Författarens alias eller namn som författaren använder. Separera flera namn med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte namn med radbryt <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
födelsenamnfödelsenamn

Ange författarens namn som han/hon fick vid sin födelse.

Standard
tom
Exempel
Astrid Anna Emilia Ericsson
Autovärde
tom
Strängvalfri
född datumfödd_datum

Födelsedatum: {{ålder|1930|1|15}} (om levande) eller [[15 januari]] [[1930]] (om död). se Mall:Ålder för vidare information.

Standard
tom
Exempel
{{ålder|1930|1|15}}
Autovärde
tom
Strängföreslagen
född platsfödd_plats

Ange var författaren föddes: stad, land.

Standard
tom
Exempel
Stad, Land
Autovärde
tom
Strängföreslagen
död datumdöd_datum

Ange när författaren dog: datum, månad, år. Använd mallen {{Död datum och ålder|2007|11|5|1922|10|8}}.

Standard
tom
Exempel
{{Död datum och ålder|2007|11|5|1922|10|8}}.
Autovärde
tom
Strängvalfri
död platsdöd_plats

Ange var författaren dog: stad, land.

Standard
tom
Exempel
Stad, Land
Autovärde
tom
Strängvalfri
yrkeyrke

Ange typ av författare: romanförfattare, novellförfattare, journalist, osv. Skilj mellan flera med kommatecken(,) följt av ett mellanslag. Använd inte radbryten <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
romanförfattare
Autovärde
tom
Strängföreslagen
samarbetensamarbeten

Personer som författaren samarbetat med med (= viktiga samarbeten).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
nationalitetnationalitet

Författarens nationalitet.

Standard
tom
Exempel
svensk
Autovärde
tom
Strängföreslagen
språkspråk

Det eller de språk som författaren skrev på.

Standard
tom
Exempel
svenska
Autovärde
tom
Strängföreslagen
periodperiod

Datum från första publicerade verket till det sista.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
genregenre

Alla genrer som författaren skrev i (skönlitteratur). Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbryt <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
ämneämne

Alla fackämnen som författaren skrev om (ej skönlitteratur). Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbryt <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
rörelserörelse

Ange de litterära rörelser/stilarter som associeras med författaren. Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbryt <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
debutverkdebutverk

Ange författarens debutverk. Titel och år.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
noterbara verknoterbara_verk

Namn på framstående verk. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
priserpriser

Ange framstående priser och utmärkelser som författaren har tilldelats. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
hemorthemort

Vart författaren är bosatt. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
make makamake_maka

Namn på framstående make/maka, följt av åren de var gifta. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande make/maka och Namn (1970-1999) för tidigare äktenskap. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföråldrad
Makamaka

Namn på framstående maka, följt av åren de var gifta. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande maka och Namn (1970-1999) för tidigare äktenskap. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Makemake

Namn på framstående make, följt av åren de var gifta. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande make och Namn (1970-1999) för tidigare äktenskap. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
partnerpartner

Namn på framstående partner/livsledsagare, följt av åren de två var ihop. Använd formatet Namn (1950-) för nuvarande partner och Namn (1970-1999) för tidigare partnerskap/samboförhållanden. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
barnbarn

Antal barn (t.ex. 3) eller en lista på framstående barns namn. Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
släktingarsläktingar

Namn på framstående föräldrar, framstående syskon eller andra framstående släktingar. Inkludera relationen i parentes efter namnet (far, syster, morbror, osv). Separera flera med radbryt (<br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
influenserinfluenser

Namn på andra författare, litterära rörelser/stilarter och annat som har influerat författarens verk. Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbryt <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
influeradeinfluerade

Namn på andra författare, litterära rörelser/stilarter och annat som har blivit influerade av författarens verk. Separera flera med kommatecken (,) följt av ett mellanslag. Separera inte med radbryt <br> (eller <br/>).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
signatursignatur

En bild på författarens namnteckning. Bilden visas med bredden 128px.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Filvalfri
webbplatswebbplats

Om författaren har en officiell webbplats anges den här. Ange endast URL:en. Använd inte syntax som [http://www.lastpageontheinternet.com/] eller [[http://www.lastpageontheinternet.com/ Great Writer]]. Korrekt syntax skulle vara: http://www.lastpageontheinternet.com/

Standard
tom
Exempel
http://www.exempel.se
Autovärde
tom
Strängvalfri
fotnoterfotnoter

Viktig uppgift eller kommentar som inte passar någon annanstans.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri

Se även[redigera wikitext]