Mall:Faktamall drog

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

{{Faktamall drog
| image = 
| image2 =
| IUPAC_name = 
| handelsnamn = 
| CAS_number = 
| CAS_supplemental = 
| ATC_prefix = 
| ATC_suffix = 
| ATC_supplemental = 
| PubChem = 
| DrugBank = 
| smiles = 
| synonyms =
| molecular_weight = 
| density = 
| melting_point =
| boiling_point =
| solubility =
| specific_rotation =
| sec_combustion =
| bioavailability = 
| protein_bound = 
| metabolism = 
| elimination_half-life = 
| excretion =  
| routes_of_administration = 
| pregnancy_category = 
| pregnancy_AU=
| pregnancy_US=
| dependency_liability=
| legal_status=
| legal_AU=
| legal_CA=
| legal_UK=
| legal_US=
| licence_EU=
| licence_US=

}}
Faktamall drog Strukturformel
Faktamall drog
Systematiskt namn (IUPAC)
4-Amino-2-hydroxibensoesyra
Beteckningar
CAS-nummer 65-49-6
ATC-kod J04AA01
PubChem 4649
DrugBank APRD00749
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Fysikaliska data
Molekylmassa 153,135 g/mol
Smältpunkt 150,5 °C (303 °F)
Farmakokinetiska data
Proteinbindningsgrad 50–60%
Metabolism Levern
Exkretion Njurar
Terapeutiska överväganden
Administreringssätt Oral
Graviditetskategori

C

Juridisk status

POM(GB)

Ingen beskrivning.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
imageimage

ingen beskrivning

Okändvalfri
widthwidth

ingen beskrivning

Okändvalfri
image2image2

ingen beskrivning

Okändvalfri
width2width2

ingen beskrivning

Okändvalfri
IUPAC_nameIUPAC_name

ingen beskrivning

Okändvalfri
CAS_numberCAS_number

ingen beskrivning

Okändvalfri
ATC_prefixATC_prefix

ingen beskrivning

Okändvalfri
PubChemPubChem

ingen beskrivning

Okändvalfri
DrugBankDrugBank

ingen beskrivning

Okändvalfri
smilessmiles

ingen beskrivning

Okändvalfri
synonymssynonyms

ingen beskrivning

Okändvalfri
CAS_supplementalCAS_supplemental

ingen beskrivning

Okändvalfri
ATC_suffixATC_suffix

ingen beskrivning

Okändvalfri
ATC_supplementalATC_supplemental

ingen beskrivning

Okändvalfri
molecular_weightmolecular_weight

ingen beskrivning

Okändvalfri
densitydensity

ingen beskrivning

Okändvalfri
melting_pointmelting_point

ingen beskrivning

Okändvalfri
boiling_pointboiling_point

ingen beskrivning

Okändvalfri
solubilitysolubility

ingen beskrivning

Okändvalfri
specific_rotationspecific_rotation

ingen beskrivning

Okändvalfri
sec_combustionsec_combustion

ingen beskrivning

Okändvalfri
bioavailabilitybioavailability

ingen beskrivning

Okändvalfri
protein_boundprotein_bound

ingen beskrivning

Okändvalfri
metabolismmetabolism

ingen beskrivning

Okändvalfri
elimination_half-lifeelimination_half-life

ingen beskrivning

Okändvalfri
excretionexcretion

ingen beskrivning

Okändvalfri
routes_of_administrationroutes_of_administration

ingen beskrivning

Okändvalfri
pregnancy_categorypregnancy_category

ingen beskrivning

Okändvalfri
pregnancy_AUpregnancy_AU

ingen beskrivning

Okändvalfri
pregnancy_USpregnancy_US

ingen beskrivning

Okändvalfri
dependency_liabilitydependency_liability

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_statuslegal_status

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_AUlegal_AU

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_CAlegal_CA

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_UKlegal_UK

ingen beskrivning

Okändvalfri
legal_USlegal_US

ingen beskrivning

Okändvalfri
licence_EUlicence_EU

ingen beskrivning

Okändvalfri
licence_USlicence_US

ingen beskrivning

Okändvalfri
handelsnamnhandelsnamn

ingen beskrivning

Strängobligatorisk

Exempel[redigera wikitext]

Associerad kategori[redigera wikitext]

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
imageimage

ingen beskrivning

Strängvalfri
widthwidth

ingen beskrivning

Strängvalfri
image2image2

ingen beskrivning

Strängvalfri
width2width2

ingen beskrivning

Strängvalfri
IUPAC_nameIUPAC_name

ingen beskrivning

Strängvalfri
CAS_numberCAS_number

ingen beskrivning

Strängvalfri
ATC_prefixATC_prefix

ingen beskrivning

Strängvalfri
PubChemPubChem

ingen beskrivning

Strängvalfri
DrugBankDrugBank

ingen beskrivning

Strängvalfri
TradenameTradename

ingen beskrivning

Strängobligatorisk
synonymssynonyms

ingen beskrivning

Strängvalfri
CAS_supplementalCAS_supplemental

ingen beskrivning

Strängvalfri
ATC_suffixATC_suffix

ingen beskrivning

Strängvalfri
ATC_supplementalATC_supplemental

ingen beskrivning

Strängvalfri
molecular_weightmolecular_weight

ingen beskrivning

Strängvalfri
densitydensity

ingen beskrivning

Strängvalfri
melting_pointmelting_point

ingen beskrivning

Strängvalfri
boiling_pointboiling_point

ingen beskrivning

Strängvalfri
solubilitysolubility

ingen beskrivning

Strängvalfri
specific_rotationspecific_rotation

ingen beskrivning

Strängvalfri
sec_combustionsec_combustion

ingen beskrivning

Strängvalfri
bioavailabilitybioavailability

ingen beskrivning

Strängvalfri
protein_boundprotein_bound

ingen beskrivning

Strängvalfri
metabolismmetabolism

ingen beskrivning

Strängvalfri
elimination_half-lifeelimination_half-life

ingen beskrivning

Strängvalfri
excretionexcretion

ingen beskrivning

Strängvalfri
routes_of_administrationroutes_of_administration

ingen beskrivning

Strängvalfri
pregnancy_categorypregnancy_category

ingen beskrivning

Strängvalfri
pregnancy_AUpregnancy_AU

ingen beskrivning

Strängvalfri
pregnancy_USpregnancy_US

ingen beskrivning

Strängvalfri
dependency_liabilitydependency_liability

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_statuslegal_status

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_AUlegal_AU

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_CAlegal_CA

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_UKlegal_UK

ingen beskrivning

Strängvalfri
legal_USlegal_US

ingen beskrivning

Strängvalfri
licence_EUlicence_EU

ingen beskrivning

Strängvalfri
licence_USlicence_US

ingen beskrivning

Strängvalfri
HandelsnamnHandelsnamn

ingen beskrivning

Strängvalfri
smilessmiles

ingen beskrivning

Okändvalfri