Mall:Faktamall hälsotillstånd

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Se även Mall:Faktamall hälsotillstånd ny för en mall med information som riktar sig till gemene läsare

Användning[redigera wikitext]

Denna sektion beskriver hur man använder sig utav mallen infobox sjukdom. Mallen beskriver inte i sig någon information om sjukdomen utan handhåller endast ett smidigt system för att visa externa och interna resurser kopplade till sjukdomen. Du behöver inte fylla i alla parametrar, utan om du bara fyller i några stycken så är det i sig bättre än inga alls.

1) När du har en sjukdom kan du börja med att klippa in följande i toppen på sidan.

Faktamall hälsotillstånd
Klassifikation och externa resurser
ICD-10GroupMajor.minor
ICD-9xxx
{{Faktamall hälsotillstånd
 | Name      = 
 | latinskt namn =
 | Image     = 
 | Caption    = 
 | DiseasesDB   = 
 | ICD10     = {{ICD10|Group|Major|minor|LinkGroup|LinkMajor}}
 | ICD9      = {{ICD9|xxx}}
 | ICDO      = 
 | Dsm4      = 
 | OMIM      = 
 | MedlinePlus  = 
 | eMedicineSubj = 
 | eMedicineTopic = 
 | MeshID     = 
 | 1177 =
 | ABC = 
}}

2) Bästa platsen att starta är oftast Diseases Database sökning på DiseasesDB. Klicka på länken, och skriv in namnet på sjukdomen, ex Öronvärk. När du väl har sökt ser du URL adressen ungefär som "http://www.diseasesdatabase.com/ddb18027.htm". Kopiera nu siffran (i detta fall, "18027" till "DiseasesDB" i mallen, så det ser ut som följer.

 | DiseasesDB   = 18027

3) Du kommer att se en text som läser "Code translations and terms via UMLS." Klicka på denna länk. Målet är att hitta ICD9 och ICD10 koden. I detta fall "388.7" bredvid "ICD-9-CM, 2006" samt "H92.0" bredvid "German translation of ICD10, 1995". Ett alternativt sätt är att gå in på [1] och söka på sjukdomen där för att ta reda på ICD koden. Fyll i båda i följande parametrar:

 | ICD10     = H92.0
 | ICD9      = {{ICD9|388.7}}

Du kan even ha flera koder listed, skriv då bara in dom enlist följande.

 | ICD10     = A11, B22
 | ICD9      = {{ICD9|123}}, {{ICD9|456}}


4) I de flesta fall kan du hoppa över "ICD-O" parametern, då denna bara föreligger hos sjukdomar som kan orsaka tumörer.

5) De tre sista parametrarna är OMIM, MedlinePlus och eMedicine. Dessa kan ibland ses genom att klicka "specific web sites" på DiseaseDatabase. Alternativt använda följa länkar och göra en direktsökning. OMIM, MedlinePlus och eMedicine.

Klistra inte in hela URL i mallan, utan bara numren på slutet. I fallet med eMedicine är det två fält, sätt numret på slutet i "eMedicineTopic" och den alfabetiska koden (ex. "neuro" eller "orthoped") som föregår den i "eMedicineSubj".

6) Det blir lite svårare att fylla i infoboxen om du inte kan hitta sjukdomen i DiseaseDatabase. Men du kan alltid titta upp koderna en och en, även om det tar lite längre tid. En bra källa för ICD9 koder finns här, och en god källa till ICD10 koder finns här (eller ovan nämnde [2]. Många flera källor till ICD koder finna listade på International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Du kan titta upp OMIM koder här.

7) Du kan också använda dig utav "Image" och "Caption" för att visa en illustration. Dessa fält är frivilliga, men det är hjälpfullt att tillhandahålla en bild när du kan finna en.

Det finns även en frivillig "Width" parameter ifall bilden är för stor, ex:

| Image     = minbild.png
| Caption    = Min bild för att illustrera användandet av Width.
| Width     = 325

Utan Width blir bilden av default 190.

8) Ibland kommer en sjukdom att ha mer än ett id för OMIM, eMedicine, MedlinePlus eller DiseaseDatabase. Då finns det en frivillig "_mult" parameter som tillåter att ytterligare parametrar skrivs in.

Mallen kan användas för att tillhandahålla nödvändiga länka genom dessa "_mult", utan att specificera källans namn, ex:

| DiseasesDB_mult= {{DiseasesDB2|number}}
| OMIM_mult   = {{OMIM2|number}}
| MedlinePlus_mult= {{MedlinePlus2|number}}
| eMedicine_mult = {{eMedicine2|field|topic number}}

Ett example på dess användning beskrivs för Nemaline myopathy nedan.

Faktamall hälsotillstånd
Klassifikation och externa resurser
ICD-10G71.2
ICD-9359.0
OMIM161800 256030 605355
DiseasesDB31991 33448 33447
eMedicineneuro/76  neuro/230
{{Faktamall hälsotillstånd
 | Name      = 
 | Image     = 
 | Caption    = 
 | DiseasesDB   = 31991
 | DiseasesDB_mult= {{DiseasesDB2|33448}} {{DiseasesDB2|33447}}
 | ICD10     = {{ICD10|G|71|2|g|70}}
 | ICD9      = {{ICD9|359.0}}
 | ICDO      = 
 | OMIM      = 161800
 | OMIM_mult   = {{OMIM2|256030}} {{OMIM2|605355}}
 | MedlinePlus  = 
 | MedlinePlus_mult=
 | eMedicineSubj = neuro
 | eMedicineTopic = 76
 | eMedicine_mult = {{eMedicine2|neuro|230}}
 | 1177 =
}}

9) Om det finns för många eMedicine artiklar att lista med eMedicine_mult, då kan du istället länka till eMedicines söklista på ämnet.
Sätt "eMedicineSubj= search" och "eMedicineTopic" till termen som det ska sökas efter.
Notera att antalet mellanslag i söktermen måste bytas ut till ascii koden "%20"

Faktamall hälsotillstånd
Klassifikation och externa resurser
eMedicinetopic list
{{Faktamall hälsotillstånd
 | eMedicineSubj = search
 | eMedicineTopic = shaken%20baby%20syndrome
}}

10) Bry dig into om ifall du inte kan fylla i alla parametrar, gör bara ditt bästa.

11) Till | Dsm4 = från 10 april 2011 kl. 15.04 se Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och bruk i Schizofreni.