Mall:Fysikalisk storhet

Från Wikipedia
{{{namn}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Grundläggande
Alternativnamn{{{alternativnamn}}}
Definition{{{definition}}}
Storhetssymbol(er){{{storhetssymboler}}}
Dimensionssymbol(er){{{dimensionssymboler}}}
Extensiv?{{{extensiv}}}
Intensiv?{{{intensiv}}}
Konserverad?{{{konserverad}}}
Koordinattransformation{{{koordinattransformation}}}
Härledningar från andra storheter{{{härledningar}}}
Enheter
SI-enhet{{{si-enhet}}}
SI-dimension{{{si-dimension}}}
Uttryckt med SI-grundenheter{{{si-grundenheter}}}
CGS-enhet{{{cgs-enhet}}}
CGS-dimension{{{cgs-dimension}}}
CGS-enhet (e-stat.){{{cgs-enhet_e-stat}}}
CGS-dimension (e-stat.){{{cgs-dimension_e-stat}}}
CGS-enhet (e-mag.){{{cgs-enhet_e-mag}}}
CGS-dimension (e-mag.){{{cgs-dimension_e-mag}}}
Gaussenhet{{{gaussenhet}}}
Gaussdimension{{{gaussdimension}}}
HLE-enhet{{{hle-enhet}}}
HLE-dimension{{{hle-dimension}}}
Planckenhet{{{planckenhet}}}
Planckdimension{{{planckdimension}}}
Astronomisk enhet{{{astronomisk_enhet}}}
Astronomisk dimension{{{astronomisk_dimension}}}
Angloamerikansk enhet{{{angloamerikansk_enhet}}}
Angloamerikansk dimension{{{angloamerikansk_dimension}}}
Andra enheter{{{andra_enheter}}}
Anmärkningar
{{{anmärkningar}}}
Se även{{{se_även}}}

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


{{Fysikalisk storhet
|namn            = 
|bild            = 
|bildtext          = 
|alternativnamn       = 
|definition         = 
|storhetssymboler      = 
|dimensionssymboler     = 
|extensiv          = 
|intensiv          = 
|konserverad        = 
|koordinattransformation  = 
|härledningar        = 
|si-enhet          = 
|si-dimension        = 
|si-grundenheter      = 
|cgs-enhet         = 
|cgs-dimension       = 
|cgs-enhet_e-stat      = 
|cgs-dimension_e-stat    = 
|cgs-enhet_e-mag      = 
|cgs-dimension_e-mag    = 
|gaussenhet         = 
|gaussdimension       = 
|hle-enhet         = 
|hle-dimension       = 
|planckenhet        = 
|planckdimension      = 
|astronomisk_enhet     = 
|astronomisk_dimension   = 
|angloamerikansk_enhet   = 
|angloamerikansk_dimension = 
|andra_enheter       = 
|anmärkningar        = 
|se_även          = 
}}

Se även[redigera wikitext]