Mall:Giftermål

Från Wikipedia


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen returnerar information om en persons äktenskap med parametrarna namn på make / maka, årtal för giftermål, årtal för äktenskapets upphörande samt orsak till äktenskapets upphörande.

Parametrar[redigera wikitext]

{{Giftermål|namn|startdatum|slutdatum|orsak=}}

Parametrar
Placering Parameter Typ Beskrivning
1 Namn Namnlös.
Textsträng.
Kan utelämnas..
Make/makas för- och efternamn. Kan utelämnas om okänd eller vid omgifte med samma person.
2 Startdatum Namnlös.
Textsträng.
Kan utelämnas.
Ange årtal för äktenskapets ingående eller texten okänd. (*)
3 Slutdatum Namnlös.
Textsträng.
Kan utelämnas.
Ange årtal för äktenskapets upphörande eller texten okänd. (*)
4 Orsak Namgiven: orsak=
Textsträng.
Kan utelämnas.
Ange orsak till äktenskapets upphörande, inled med parameterns namn följt av likamedtecken: orsak=

Vid samkönade par kan uttrycken hans / hennes död behöva förtydligas, till exempel med egen / makans / makens död

* = Fullständigt datum kan anges men läsbarheten påverkas om mallen används där utrymmet är begränsat, till exempel i en Faktamall. Det kan vara bättre att ange fullständigt datum i artikelns brödtext i stället. Pröva dig fram! Var frimodig!

Exempel[redigera wikitext]

Exempel 1[redigera wikitext]

{{Giftermål|Anna Larsson|1990|1999|orsak=sk}}
ger:

Anna Larsson
(g. 1990–1999, skilda)

Exempel 2[redigera wikitext]

{{Giftermål |Sven Bengtsson|1808|1842|orsak=hennes död }}
ger:

Sven Bengtsson
(g. 1808–1842, hennes död)

Exempel 3[redigera wikitext]

{{Giftermål|Elsa Ottosson|2000}}
ger:

Elsa Ottosson
(g. 2000–)

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Följande sidor omdirigeras hit: