Mall:IPA vokaler/tabell

Från Wikipedia
Främre Central Bakre
Sluten
Halvsluten
Mellansluten
Mellanvokal
Mellanöppen
Halvöppen vokal
Öppen