Mall:Inflation-fn

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Ger standardiserade fotnoter till artiklar för att dokumentera källan för inflationsjusterade priser kalkylerade av {{Inflation}}.

Användning[redigera wikitext]

 {{Inflation-fn}}
 {{Inflation-fn|country}}

När parametern landskod är angiven, skapas en fotnot om dess specifika datakällar. Landskoden är densamma som används av {{Inflation}}:

När ingen landskod har angetts, eller en felaktig kod angetts, genereras en standardfotnot:

Här följer referenslistan som genererats av ovanstående exempel:

  1. ^ Tysklands inflationtal baserade på data som finns på Deutsches Statistisches Bundesamt.
  2. ^ Storbritanniens inflationtal baserade på data som finns på Measuring Worth: UK CPI.
  3. ^ USA:s inflationstal baserade på data som finns på Consumer Price Index (estimate) 1800–2018. Federal Reserve Bank of Minneapolis.

Notera att referensnumren som produceras är baserade på landskodsparametern, eller avsaknaden därav. Som resultat, kan samma {{Inflation-fn|country}} kod användas flera gånger i samma artikel medan den gererar endast en fotnot per landskod.

Se related section at {{Inflation}} for additional instructions and examples.