Mall:Infobox Bro

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Infobox Bro
| namn       = 
| bild       = 
| bildtext     = 
| officiellt_namn  =
| id        =
| plats       = 
| korsar      = 
| tidigare_bro   = 
| nyare_bro     = 
| koordinater    = {{coord|}}
| total_längd    = 
| bredd       = 
| höjd       = 
| konstruktionstyp = 
| öppningsmekanism = 
| antal_brospann  = 
| längsta_spann   = 
| pelare      = 
| segelfri_höjd   = 
| material     = 
| underhåll     = 
| arkitekt     = 
| konstruktör    = 
| byggd_av     =
| byggstart     = 
| färdigställd   = 
| öppnade      = 
| rivningsdatum   = 
| trafikslag    = 
| vägnummer     =
| järnvägsnamn   =
| vägbanor     = 
| järnvägsspår   = 
| fordonshöjd    = 
| fordonsvikt    = 
| trafik      = 
| avgift      = 
| inkomst      = 
| video       =
| videoinfo     =
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Parametrar
Parameter Förklaring
bild En bild på bron. Exempel:
[[Fil:Bildensnamn.jpg|250px|Beskrivning]]
bildtext En text som beskriver bilden.
namn Namnet på bron. Ofta är det samma som artikelns namn.
officiellt_namn Det officiella namn som bron har. Detta kan skilja sig från artikelnamnet eller det mest använda namnet på bron.
id ID-kod som identifierar bron. Detta kan heta konstbyggnadsnummer eller bronr.
plats Den plats där bron finns. Rekommenderat är kanske att skriva "stad1" - "stad2", om bron binder ihop två städer.
korsar Broar korsar alltid något. Ofta är det kanske något vatten, typ en flod eller ett sund. Skriv då namnet på detta.
tidigare_bro Om det fanns en tidigare bro på samma plats, kan man ange denna.
nyare_bro Mallen används kanske i en artikel om en bro som blivit ersatt av en nyare. Då kan den nyare skrivas in.
koordinater Här kan brons koordinater anges – gärna med någon snygg koordinatmall.
total_längd Broförbindelsens totala längd. Detta kan anges i meter eller kilometer – använd det som passar bäst.
bredd Bredden på bron.
höjd Höjden på bron.
konstruktionstyp Vilken typ av bro det är. Exempelvis bågbro, spännverksbro, balkbro, fackverksbro, klaffbro, hängbro, svängbro. Länka gärna brotypen så att man kan läsa mer om denna typ av bro.
antal_brospann Om bron har flera brospann kan antalet noteras.
längsta_spann Längden för det längsta brospannet.
pelare Antalet pelare bron står på. För hängbroar och liknande räknas dubbeltornen/-pylonerna som en enda pelare.
segelfri_höjd Den segelfria höjden, det vill säga hur långt det är mellan bron och vattnet under bron.
material Material som använts vid brobygget. Är det en järnbro, betongbro eller kanske en kombination.
underhåll Den som är ansvarig för underhållet av bron.
arkitekt Namnet på arkitekten som ritat bron.
konstruktör Namnet på konstruktören av bron.
byggd_av Namnet på bolaget/bolagen som byggde bron, antingen som byggherre eller på entreprenad.
byggstart Datum då bron började byggas.
färdigställd Datum då bron var färdigställd.
öppnade Datum då bron öppnade och allmänheten kunde börja använda bron.
rivningsdatum Om bron har rivits eller försvunnit av någon annan anledning.
trafikslag Den typ av trafik som trafikerar bron. Ex. biltrafik, tågtrafik.
vägnummer Beteckningen på vägen som löper över bron.
järnvägsnamn Namnet på järnvägslinjen som passerar bron.
vägbanor Antalet vägbanor (biltrafik).
tågspår Antalet järnvägsspår (dubbelspår).
fordonshöjd Maximal höjd på fordon som kan nyttja bron.
fordonsvikt Maximal vikt på fordon som kan nyttja bron.
trafik
avgift Information om broavgift.
inkomst Notering av brons inkomster (via avgifter).
video
videoinfo
{{{namn}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Officiellt namn{{{officiellt_namn}}}
ID kod{{{id}}}
Plats{{{plats}}}
Korsar{{{korsar}}}
Tidigare bro{{{tidigare_bro}}}
Nyare bro{{{nyare_bro}}}
{{{koordinater}}}
Konstruktionsdata
Total längd{{{total_längd}}}
Bredd{{{bredd}}}
Höjd{{{höjd}}}
Konstruktionstyp{{{konstruktionstyp}}}
Öppningsmekanism{{{öppningsmekanism}}}
Antal brospann{{{antal_brospann}}}
Längsta spann{{{längsta_spann}}}
Antal pelare{{{pelare}}}
Segelfri höjd{{{segelfri_höjd}}}
Material{{{material}}}
Underhålls av{{{underhåll}}}
Arkitekt{{{arkitekt}}}
Konstruktör{{{konstruktör}}}
Byggbolag{{{byggd_av}}}
Datum
Byggstart{{{byggstart}}}
Färdigställd{{{färdigställd}}}
Öppnade{{{öppnade}}}
Revs{{{rivningsdatum}}}
Trafik
Trafikslag{{{trafikslag}}}
Vägnummer{{{vägnummer}}}
Järnväg{{{järnvägsnamn}}}
Antal vägbanor{{{vägbanor}}}
Antal järnvägsspår{{{tågspår}}}{{{järnvägsspår}}}
Maxhöjd för fordon{{{fordonshöjd}}}
Maxvikt för fordon{{{fordonsvikt}}}
Årsdygnstrafik{{{trafik}}}
Ekonomi
Avgift för överfart{{{avgift}}}
Inkomst{{{inkomst}}}
Video
{{{video}}}
{{{videoinfo}}}