Mall:Infobox TV-program WD

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
{{{titel}}}
{{{logga}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Originaltitel{{{originaltitel}}}
Genre{{{genre}}}
Skapad av{{{skapad av}}}
Originalverk{{{originalverk}}}
Lagledare{{{lagledare}}}
Domare/jury{{{domare}}}
Medverkande{{{medverkande}}}
Kommentator{{{kommentator}}}
Berättarröst{{{berättarröst}}}
Fotograf{{{fotograf}}}
Längd (per avsnitt){{{speltid}}}
Land{{{land}}}
Språk{{{språk}}}
Produktion
Exekutiv producent{{{exekutiv producent}}}
Redaktör{{{redaktör}}}
Distributör{{{distributör}}}
Sändning
Originalkanal{{{originalkanal}}}
Bildformat{{{bildformat}}}
Ljudformat{{{ljudformat}}}
Status{{{status}}}
Kronologi
Föregångare{{{föregångare}}}
Uppföljare{{{uppföljare}}}
Spinoff{{{spinoff}}}
Externa länkar
 SVT Öppet arkiv

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation
Användning[redigera wikitext]

WARNING: Alla parametrar finns inte i wikidata och andra som finns fylls inte i med denna mall i infoboxen. Enbart de som är markerade nedan fylls i från Wikidata. Alla andra bör fyllas i av skribenten.

{{Infobox TV-program WD
| titel       = <!-- Titel Lägg till om artikelnamet har särskiljning-->
| logga       = 
| bild        = <!-- Bild -->
| bildtext      = <!-- Bildtext -->
| färg_titel     = <!-- Titelfärg -->
| textfärg_titel   = <!-- Titeltextens färg -->
| färg_rubrik    = <!-- Rubrikfärg -->
| textfärg_rubrik  = <!-- Rubriktextens färg -->
| originaltitel   = <!-- Originaltitel -->
| genre       = <!-- Genre -->
| skapad av     = <!-- Upphovsperson(er) -->
| regi        = <!-- Regissör(er) Hämtas från Wikidata (P57) om inte noWikidata -->
| manus       = <!-- Manusförfattare Hämtas från Wikidata (P58) om inte noWikidata -->
| originalverk    = <!-- verk som ligger till grund för programmet -->
| baserad på     = <!-- Baserad på Hämtas från Wikidata (P144) -->
| programledare   = <!-- De(n) som leder programmet Hämtas från Wikidata (P136) förutom nyhetsprogram -->
| lagledare     = <!-- Person(er) som leder ett lag i en tävling -->
| domare       = <!-- De personer som är domare/sitter i juryn -->
| medverkande    = <!-- Medverkande Hämtas från Wikidata (P161)
| skådespelare    = <!-- Återkommande skådespelare/medverkande i programmet -->
| kommentator    = <!-- Person(er) som kommenterar en tävling -->
| berättarröst    = <!-- Person(er) som berättar handlingen i ett tv-program -->
| musik       = <!-- Signaturmelodins kompositör(er) Hämtas från Wikidata (P942)-->
| fotograf      = <!-- fotografens eller fotografernas namn -->
| avsnitt      = <!-- Hur många avsnitt av serien som gjordes eller har gjorts hittills Hämtas från Wikidata (P1113) -->
| speltid      = <!-- Hur långt varje avsnitt är, utan reklamavbrott -->
| säsonger      = <!-- Antal säsonger som har gjorts Hämtas från Wikidata (P2437) -->
| land        = <!-- Land som programmet gjordes för att sändas i -->
| språk       = <!-- Språk som talas i programmet -->
| bolag       = <!-- Det produktionsbolag som gjort serien Hämtas från Wikidata (P272)-->
| exekutiv producent = <!-- Programmets exekutiva producent Hämtas från Wikidata (P162)-->
| producent     = <!-- Programmets producent -->
| plats       = <!-- Plats där programmet spelades in Hämtas från Wikidata (P915) om inte noWikidata -->
| redaktör      = 
| distributör    = <!-- Programmets distributör -->
| originalkanal   = <!-- TV-kanal/nätverk som serien gjordes för Hämtas från Wikidata (P499) -->
| år         = <!-- Vilket år, eller mellan vilka år, programmet sändes i ursprungslandet Hämtas från Wikidata (P508) -->
| bildformat     = <!-- Bildformat -->
| ljudformat     = <!-- Ljudformat -->
| status       = <!-- Seriens status i nuläget, d.v.s. i produktion eller avslutad -->
| föregångare    = <!-- Föregående -->
| uppföljare     = <!-- Uppföljare -->
| spinoff      = 
| relaterade     = <!-- Relaterade program -->
| hemsida      = <!-- Officiell webbplats -->
| imdb        = <!-- Id-nummer i IMDb, Internet Movie Database -->
| sfdb        = <!-- Id-nummer i SFdb, Svensk Filmdatabas -->
| öppet_arkiv    = <!-- Programmets titel på Öppet arkiv. Antingen _ eller %20 mellan orden (testa - ej enhetligt på ÖA). -->
}}
{{Infobox TV-program WD
| titel       = 
| logga       = 
| bild        = 
| bildtext      = 
| färg_titel     = 
| textfärg_titel   = 
| färg_rubrik    = 
| textfärg_rubrik  = 
| originaltitel   = 
| genre       = 
| skapad av     = 
| regi        = 
| manus       = 
| originalverk    = 
| baserad på     = 
| programledare   = 
| lagledare     = 
| domare       = 
| skådespelare    = 
| kommentator    = 
| berättarröst    = 
| musik       = 
| fotograf      = 
| avsnitt      = 
| speltid      = 
| säsonger      = 
| land        = 
| språk       = 
| bolag       = 
| exekutiv producent = 
| producent     = 
| plats       = 
| redaktör      = 
| distributör    = 
| originalkanal   = 
| år         = 
| bildformat     = 
| ljudformat     = 
| status       = 
| föregångare    = 
| uppföljare     = 
| spinoff      = 
| relaterade     = 
| hemsida      = 
| imdb        = 
| sfdb        = 
| öppet_arkiv    = 
}}

Wikidata[redigera wikitext]

Den här mallen kan hämta information från Wikidata. Information från Wikidata hämtas bara om det inte finns värden definierade lokalt på svenska Wikipedia. Om man vill hindra att uppgifter hämtas från Wikidata kan man lägga till en uppgift lokalt istället.

Följande parametrar kan hämta information från Wikidata:

Parameter Övrigt
originaltitel
regi Hämtas bara om antalet värden på Wikidata är färre än 5. Hämtning kan manuellt förhindras om man skriver |regi = noWikidata.
manus Hämtning kan förhindras om man skriver |manus = noWikidata.
originalverk Kan även visa originalverkets författare.
programledare Kan även visa intervall
medverkande
musik
avsnitt
säsonger
bolag
producent
plats
originalkanal Kan även visa intervall
år
hemsida Hämtning kan förhindras om man skriver |hemsida = noWikidata.
imdb Hämtning kan förhindras om man skriver |imdb = noWikidata.
sfdb Hämtning kan förhindras om man skriver |sfdb = noWikidata.
öppet_arkiv Hämtning kan förhindras om man skriver |öppet_arkiv = noWikidata.

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Färg_rubrikfärg_rubrik

ingen beskrivning

Okändvalfri
Textfärg_rubriktextfärg_rubrik

ingen beskrivning

Okändvalfri
Färg_titelfärg_titel

ingen beskrivning

Okändvalfri
Textfärg_titeltextfärg_titel

ingen beskrivning

Okändvalfri
Titeltitel

ingen beskrivning

Okändvalfri
Loggalogga

ingen beskrivning

Okändvalfri
Bildbild

ingen beskrivning

Okändvalfri
Bildtextbildtext

ingen beskrivning

Okändvalfri
Originaltiteloriginaltitel

ingen beskrivning

Okändvalfri
Genregenre

ingen beskrivning

Okändvalfri
Skapad avskapad av

ingen beskrivning

Okändvalfri
Regiregi

ingen beskrivning

Okändvalfri
Manusmanus

ingen beskrivning

Okändvalfri
Originalverkoriginalverk

ingen beskrivning

Okändvalfri
Baserad påbaserad på

ingen beskrivning

Okändvalfri
Programledareprogramledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
Lagledarelagledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
Domaredomare

ingen beskrivning

Okändvalfri
Medverkandemedverkande

ingen beskrivning

Okändvalfri
Skådespelareskådespelare

ingen beskrivning

Okändvalfri
Kommentatorkommentator

ingen beskrivning

Okändvalfri
Berättarröstberättarröst

ingen beskrivning

Okändvalfri
Musikmusik

ingen beskrivning

Okändvalfri
Fotograffotograf

ingen beskrivning

Okändvalfri
Avsnittavsnitt

ingen beskrivning

Okändvalfri
Längd_typlängd_typ

ingen beskrivning

Okändvalfri
Speltidspeltid

ingen beskrivning

Okändvalfri
Säsongersäsonger

ingen beskrivning

Okändvalfri
Landland

ingen beskrivning

Okändvalfri
Språkspråk

ingen beskrivning

Okändvalfri
Bolagbolag

ingen beskrivning

Okändvalfri
Exekutiv producentexekutiv producent

ingen beskrivning

Okändvalfri
Producentproducent

ingen beskrivning

Okändvalfri
Distributördistributör

ingen beskrivning

Okändvalfri
Platsplats

ingen beskrivning

Okändvalfri
Redaktörredaktör

ingen beskrivning

Okändvalfri
Originalkanaloriginalkanal

ingen beskrivning

Okändvalfri
Årår

ingen beskrivning

Okändvalfri
Bildformatbildformat

ingen beskrivning

Okändvalfri
Ljudformatljudformat

ingen beskrivning

Okändvalfri
Statusstatus

ingen beskrivning

Okändvalfri
Föregångareföregångare

ingen beskrivning

Okändvalfri
Relateraderelaterade

ingen beskrivning

Okändvalfri
Uppföljareuppföljare

ingen beskrivning

Okändvalfri
Hemsidahemsida

ingen beskrivning

Okändvalfri
Imdbimdb

ingen beskrivning

Okändvalfri
Sfdbsfdb

ingen beskrivning

Okändvalfri
Öppet_arkivöppet_arkiv

ingen beskrivning

Okändvalfri