Mall:Infobox cyklist

Från Wikipedia
Infobox cyklist

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Faktamallen är tänkt att användas för professionella cyklister med aktiv eller avslutad karriär samt betydande managers inom cykelsporten. Det finns olika varianter beroende på vilken roll personen har.

För bilder[redigera wikitext]

Bilder ska läggas in i enlighet med de exempel som är inbakade nedan.

Användning[redigera wikitext]

För aktiva cyklister

{{Infobox cyklist
| namn      = 
| bild      = 
| fulltnamn   = 
| smeknamn    = 
| född      = {{ålder|xxxx|xx|xx}}
| hemland    = 
| längd     = 
| vikt      = 
| nuvarandestall = 
| disciplin   = 
| roll      = Cyklist
| amatörår    = 
| amatörstall  = 
| proffsår    = 
| proffsstall  = 
| vinster    = 
| uppdaterad   = 
}}

För levande cyklister med avslutad karriär

{{Infobox cyklist
| namn      = 
| bild      = 
| fulltnamn   = 
| smeknamn    = 
| född      = {{ålder|xxxx|xx|xx}}
| hemland    = 
| nuvarandestall = Avslutad karriär
| disciplin   = 
| roll      = Cyklist
| amatörår    = 
| amatörstall  = 
| proffsår    = 
| proffsstall  = 
| vinster    = 
| uppdaterad   = 
}}

För aktiva managers, tidigare cyklister

{{Infobox cyklist
| namn      = 
| bild      = 
| fulltnamn   = 
| smeknamn    = 
| född      = {{ålder|xxxx|xx|xx}}
| hemland    = 
| nuvarandestall = 
| disciplin   = 
| roll      = 
| amatörår    = 
| amatörstall  = 
| proffsår    = 
| proffsstall  = 
| managerår   = 
| managerstall  = 
| vinster    = 
| uppdaterad   = 
}}

För aktiva managers, utan cykelkarriär

{{Infobox cyklist
| namn      = 
| bild      = 
| fulltnamn   = 
| smeknamn    = 
| född      = {{ålder|xxxx|xx|xx}}
| land      = 
| nuvarandestall = 
| disciplin   = 
| roll      = 
| managerår   = 
| managerstall  = 
| uppdaterad   = 
}}

För avlidna cyklister/managers

{{Infobox cyklister
| namn     = 
| bild     = 
| fulltnamn  = 
| smeknamn   = 
| född     = 
| död     = 
| hemland   = 
| längd    = 
| vikt     = 
| disciplin  = 
| roll     = 
| amatörstall = 
| proffsår   = 
| proffsstall = 
| managerår  = 
| managerstall = 
| vinster   = 
| uppdaterad  = 
}}

Templatedata[redigera wikitext]

Faktamallen är tänkt att användas för professionella cyklister med aktiv eller avslutad karriär samt betydande managers inom cykelsporten.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
namnnamn

Namn

Strängföreslagen
bildbild

Bild

Strängvalfri
bildtextbildtext

Bildtext

Strängvalfri
fulltnamnfulltnamn

Fullständigt namn

Strängvalfri
smeknamnsmeknamn

Smeknamn

Strängvalfri
föddfödd

Född

Exempel
{{ålder|xxxx|xx|xx}}
Strängföreslagen
döddöd

Död

Strängvalfri
hemlandhemland

Hemland

Strängföreslagen
längdlängd

Längd

Strängföreslagen
viktvikt

Vikt

Strängföreslagen
nuvarandestallnuvarandestall

Nuvarande stall

Strängföreslagen
disciplindisciplin

Disciplin

Strängvalfri
rollroll

Roll

Strängföreslagen
amatörstallamatörstall

Amatörstall

Strängvalfri
amatöråramatörår

Amatörår

Strängvalfri
proffsstallproffsstall

Proffsstall

Strängvalfri
proffsårproffsår

Proffsår

Strängvalfri
managerjobbmanagerjobb

Managerjobb

Strängvalfri
managerårmanagerår

Managerår

Strängvalfri
vinstervinster

Vinster

Strängvalfri
uppdateraduppdaterad

Uppdaterad

Strängvalfri