Mall:Infobox damm

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Infobox damm
| bild      = 
| bildstorlek   = 
| bildtext    = 
| namn      = 
| officiellt namn = 
| dämmer     = 
| dammtyp     = 
| reservoar    = 
| plats      = 
| underhålls av  = 
| längd      = 
| höjd      = 
| bredd      = 
| start      = 
| öppnade     = 
| stängde     = 
| kostnad     =
| utskov     = 
<!-- Vattenkraftverk-->
| fallhöjd    = 
| effekt     = 
| årsproduktion  = 
| antal turbiner = 
| turbintyp    = 
| stationstyp   = 
| medelvattenföring =
| utbyggnadsvattenföring =
<!-- Reservoar-->
| kapacitet    = 
| omfång     = 
| area      = 
| amplitud    = 
<!-- Bro-->
| hyser      = 
| brobredd    = 
| brohöjd     = 
| brotrafik    = 
| brotull     = 
| broid      = 
<!-- Geografiskt läge-->
| karta      = 
| kartbredd    = 
| karttext    = 
| koord      = {{coord|}}
| extra      = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

 • namn:
 • bild:
 • bildstorlek:
 • dammnamn:
 • bildtext:
 • officiellt namn:
 • dämmer:
 • dammtyp:
 • reservoar:
 • plats:
 • underhålls av:
 • längd:
 • höjd:
 • bredd:
 • start:
 • öppnade:
 • stängde:
 • kostnad:
 • utskov:

Vattenkraftverk[redigera wikitext]

 • fallhöjd:
 • effekt:
 • årsproduktion:
 • antal turbiner :
 • turbintyp:
 • stationstyp: om det är en underjords eller ovanjords station
 • medelvattenföring:
 • utbyggnadsvattenföring:

Reservoar[redigera wikitext]

 • kapacitet:
 • omfång:
 • area:
 • amplitud: Regleringsamplituden för reservoaren

Bro[redigera wikitext]

 • hyser: Vilken väg som passera över dammen
 • brobredd :
 • brohöjd:
 • brotrafik:
 • brotull:
 • broid:

Geografiskt läge[redigera wikitext]

 • karta:
 • kartbredd:
 • karttext :
 • koord:
 • extra:

Associerad kategori[redigera wikitext]

Artiklar med denna mall placeras i Kategori:Vattenkraftverk.

Se även[redigera wikitext]

TemplateData[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
namnnamn

ingen beskrivning

Strängföreslagen
bildbild

Filnamn till bilden

Strängföreslagen
bildstorlekbildstorlek

ingen beskrivning

Nummervalfri
dammnamndammnamn

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildtextbildtext

Bildtext

Strängvalfri
officiellt namnofficiellt namn

ingen beskrivning

Strängvalfri
dämmerdämmer

Vilket vattendrag som dammen dämmer upp

Strängföreslagen
dammtypdammtyp

ingen beskrivning

Strängföreslagen
reservoarreservoar

Namn på reservoaren dammen skapar

Strängföreslagen
platsplats

Geografisk plats där dammen ligger

Strängföreslagen
underhålls avunderhålls av

Vilket företag som äger dammen i nuläget

Strängvalfri
längdlängd

Krönlängden på dammen

Strängföreslagen
höjdhöjd

Höjd på dammen

Strängföreslagen
breddbredd

ingen beskrivning

Strängföreslagen
startstart

Byggstart

Strängföreslagen
öppnadeöppnade

När dammen togs ibruk

Strängföreslagen
stängdestängde

När dammen/kraftverket revs

Strängvalfri
kostnadkostnad

Byggnadskostnad

Strängvalfri
utskovutskov

Antal utskov och typ

Strängvalfri
fallhöjdfallhöjd

Stationens fallhöjd

Strängföreslagen
effekteffekt

stationens total effekt

Strängföreslagen
årsproduktionårsproduktion

Årsproduktion av el med år som uppgiften gäller angivet

Strängföreslagen
antal turbinerantal turbiner

Antal turbiner

Strängföreslagen
turbintypturbintyp

Turbintyp

Strängföreslagen
stationstypstationstyp

underjords eller ovanjords station

Strängvalfri
medelvattenföringmedelvattenföring

Medelvattenföringen genom kraftverket

Strängvalfri
utbyggnadsvattenföringutbyggnadsvattenföring

Utbyggnadsvattenföringen genom kraftverket

Strängvalfri
kapacitetkapacitet

Reservoarens volym

Strängföreslagen
omfångomfång

ingen beskrivning

Strängvalfri
areaarea

Reservoarens area

Strängvalfri
amplitudamplitud

Regleringsamplitud för dammen

Strängvalfri
brobreddbrobredd

ingen beskrivning

Strängvalfri
brohöjdbrohöjd

ingen beskrivning

Strängvalfri
brotrafikbrotrafik

Trafikmängd över dammen

Strängvalfri
brotullbrotull

ingen beskrivning

Strängvalfri
broidbroid

ingen beskrivning

Strängvalfri
hyserhyser

Vilken väg som passera över dammen

Strängvalfri
kartakarta

ingen beskrivning

Autovärde
Strängvalfri
koordkoord

ingen beskrivning

Autovärde
{{coord|||N|||E|region:SE_type:landmark|display=inline,title}}
Mallföreslagen
kartbreddkartbredd

ingen beskrivning

Nummervalfri
karttextkarttext

ingen beskrivning

Autovärde
Strängvalfri
extraextra

ingen beskrivning

Strängvalfri
{{{namn}}}
[[Fil:{{{bild}}} |{{{bildstorlek}}}px |{{{dammnamn}}}]]
{{{bildtext}}}
Officiellt namn{{{officiellt namn}}}
Dämmer upp{{{dämmer}}}
Dammtyp{{{dammtyp}}}
Skapar{{{reservoar}}}
Plats{{{plats}}}
Underhålls av{{{underhålls av}}}
Längd{{{längd}}}
Höjd{{{höjd}}}
Bredd (vid basen){{{bredd}}}
Bygget påbörjades{{{start}}}
Öppningsdatum{{{öppnade}}}
Rivningsdatum{{{stängde}}}
Byggkostnad{{{kostnad}}}
Utskov{{{utskov}}}
Vattenkraftverk
Fallhöjd{{{fallhöjd}}}
Effekt{{{effekt}}}
Årsproduktion{{{årsproduktion}}}
Turbinantal{{{antal turbiner}}}
Turbintyp{{{turbintyp}}}
Stationstyp{{{stationstyp}}}
Medelvattenföring{{{medelvattenföring}}}
Utbyggnadsvattenföring{{{utbyggnadsvattenföring}}}
Reservoar
Kapacitet{{{kapacitet}}}
Omfång{{{omfång}}}
Yta{{{area}}}
Regleringsamplitud{{{amplitud}}}
Bro
Hyser{{{hyser}}}
Bredd{{{brobredd}}}
Brohöjd (fordonets högsta höjd){{{brohöjd}}}
Årsdygnstrafik{{{brotrafik}}}
Tullavgift{{{brotull}}}
Amerikanskt bro-ID{{{broid}}}
Geografiskt läge
[[Fil:{{{karta}}}|{{{kartbredd}}}|center|{{{karttext}}}]]
{{{karttext}}}
Koordinater{{{koord}}}
{{{extra}}}