Mall:Infobox damm

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Infobox damm
|bild      = 
|bildstorlek   = 
|bildtext    = 
|namn      = 

|officiellt namn = 
|dämmer     = 
|dammtyp     = 
|reservoar    = 
|plats      = 
|underhålls av  = 
|längd      = 
|höjd      = 
|bredd      = 
|start      = 
|öppnade     = 
|stängde     = 
|kostnad     =
|utskov     = 
<!-- Vattenkraftverk-->
|fallhöjd    = 
|effekt     = 
|årsproduktion  = 
|antal turbiner = 
|turbintyp    = 
|stationstyp   = 
|medelvattenföring =
|utbyggnadsvattenföring =
<!-- Reservoar-->
|kapacitet    = 
|omfång     = 
|area      = 
|amplitud    = 
<!-- Bro-->
|hyser      = 
|brobredd    = 
|brohöjd     = 
|brotrafik    = 
|brotull     = 
|broid      = 
<!-- Geografiskt läge-->
|karta      = 
|kartbredd    = 
|karttext    = 
|koord      = 
|extra      = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

 • namn:
 • bild:
 • bildstorlek:
 • dammnamn:
 • bildtext:
 • officiellt namn:
 • dämmer:
 • dammtyp:
 • reservoar:
 • plats:
 • underhålls av:
 • längd:
 • höjd:
 • bredd:
 • start:
 • öppnade:
 • stängde:
 • kostnad:
 • utskov:

Vattenkraftverk[redigera wikitext]

 • fallhöjd:
 • effekt:
 • årsproduktion:
 • antal turbiner :
 • turbintyp:
 • stationstyp: om det är en underjords eller ovanjords station
 • medelvattenföring:
 • utbyggnadsvattenföring:

Reservoar[redigera wikitext]

 • kapacitet:
 • omfång:
 • area:
 • amplitud: Regleringsamplituden för reservoaren

Bro[redigera wikitext]

 • hyser: Vilken väg som passera över dammen
 • brobredd :
 • brohöjd:
 • brotrafik:
 • brotull:
 • broid:

Geografiskt läge[redigera wikitext]

 • karta:
 • kartbredd:
 • karttext :
 • koord:
 • extra:

Associerad kategori[redigera wikitext]

Artiklar med denna mall placeras i Kategori:Vattenkraftverk.

Se även[redigera wikitext]

TemplateData[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

Parameter Beskrivning Typ Status
Namn namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Bild bild

Filnamn till bilden

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Bildstorlek bildstorlek

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Dammnamn dammnamn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Bildtext bildtext

Bildtext

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Officiellt namn officiellt namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Dämmer dämmer

Vilket vattendrag som dammen dämmer upp

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Dammtyp dammtyp

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Reservoar reservoar

Namn på reservoaren dammen skapar

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Plats plats

Geografisk plats där dammen ligger

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Underhålls av underhålls av

Vilket företag som äger dammen i nuläget

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Längd längd

Krönlängden på dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Höjd höjd

Höjd på dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Bredd bredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Start start

Byggstart

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Öppnade öppnade

När dammen togs ibruk

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Stängde stängde

När dammen/kraftverket revs

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Kostnad kostnad

Byggnadskostnad

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Utskov utskov

Antal utskov och typ

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Fallhöjd fallhöjd

Stationens fallhöjd

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Effekt effekt

stationens total effekt

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Årsproduktion årsproduktion

Årsproduktion av el med år som uppgiften gäller angivet

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Antal turbiner antal turbiner

Antal turbiner

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Turbintyp turbintyp

Turbintyp

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Stationstyp stationstyp

underjords eller ovanjords station

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Medelvattenföring medelvattenföring

Medelvattenföringen genom kraftverket

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Utbyggnadsvattenföring utbyggnadsvattenföring

Utbyggnadsvattenföringen genom kraftverket

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Kapacitet kapacitet

Reservoarens volym

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Omfång omfång

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Area area

Reservoarens area

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Amplitud amplitud

Regleringsamplitud för dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Brobredd brobredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Brohöjd brohöjd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Brotrafik brotrafik

Trafikmängd över dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Brotull brotull

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Broid broid

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Hyser hyser

Vilken väg som passera över dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Karta karta

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
Sträng valfri
Koord koord

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
{{coord|||N|||E|region:SE_type:landmark|display=inline,title}}
Mall föreslagen
Kartbredd kartbredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Karttext karttext

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
Sträng valfri
Extra extra

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
{{{namn}}}
[[Fil:{{{bild}}} |{{{bildstorlek}}}px |{{{dammnamn}}}]]
{{{bildtext}}}
Officiellt namn {{{officiellt namn}}}
Dämmer upp {{{dämmer}}}
Dammtyp {{{dammtyp}}}
Skapar {{{reservoar}}}
Plats {{{plats}}}
Underhålls av {{{underhålls av}}}
Längd {{{längd}}}
Höjd {{{höjd}}}
Bredd (vid basen) {{{bredd}}}
Bygget påbörjades {{{start}}}
Öppningsdatum {{{öppnade}}}
Rivningsdatum {{{stängde}}}
Byggkostnad {{{kostnad}}}
Utskov {{{utskov}}}
Vattenkraftverk
Fallhöjd {{{fallhöjd}}}
Effekt {{{effekt}}}
Årsproduktion {{{årsproduktion}}}
Turbinantal {{{antal turbiner}}}
Turbintyp {{{turbintyp}}}
Stationstyp {{{stationstyp}}}
Medelvattenföring {{{medelvattenföring}}}
Utbyggnadsvattenföring {{{utbyggnadsvattenföring}}}
Reservoar
Kapacitet {{{kapacitet}}}
Omfång {{{omfång}}}
Yta {{{area}}}
Regleringsamplitud {{{amplitud}}}
Bro
Hyser {{{hyser}}}
Bredd {{{brobredd}}}
Brohöjd (fordonets högsta höjd) {{{brohöjd}}}
Årsdygnstrafik {{{brotrafik}}}
Tullavgift {{{brotull}}}
Amerikanskt bro-ID {{{broid}}}
Geografiskt läge
[[Fil:{{{karta}}}|{{{kartbredd}}}|center|{{{karttext}}}]]
{{{karttext}}}
Koordinater {{{koord}}}
{{{extra}}}