Mall:Infobox damm

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Infobox damm
|bild      = 
|bildstorlek   = 
|bildtext    = 
|namn      = 

|officiellt namn = 
|dämmer     = 
|dammtyp     = 
|reservoar    = 
|plats      = 
|underhålls av  = 
|längd      = 
|höjd      = 
|bredd      = 
|start      = 
|öppnade     = 
|stängde     = 
|kostnad     =
|utskov     = 
<!-- Vattenkraftverk-->
|fallhöjd    = 
|effekt     = 
|årsproduktion  = 
|antal turbiner = 
|turbintyp    = 
|stationstyp   = 
|medelvattenföring =
|utbyggnadsvattenföring =
<!-- Reservoar-->
|kapacitet    = 
|omfång     = 
|area      = 
|amplitud    = 
<!-- Bro-->
|hyser      = 
|brobredd    = 
|brohöjd     = 
|brotrafik    = 
|brotull     = 
|broid      = 
<!-- Geografiskt läge-->
|karta      = 
|kartbredd    = 
|karttext    = 
|koord      = 
|extra      = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

 • namn:
 • bild:
 • bildstorlek:
 • dammnamn:
 • bildtext:
 • officiellt namn:
 • dämmer:
 • dammtyp:
 • reservoar:
 • plats:
 • underhålls av:
 • längd:
 • höjd:
 • bredd:
 • start:
 • öppnade:
 • stängde:
 • kostnad:
 • utskov:

Vattenkraftverk[redigera wikitext]

 • fallhöjd:
 • effekt:
 • årsproduktion:
 • antal turbiner :
 • turbintyp:
 • stationstyp: om det är en underjords eller ovanjords station
 • medelvattenföring:
 • utbyggnadsvattenföring:

Reservoar[redigera wikitext]

 • kapacitet:
 • omfång:
 • area:
 • amplitud: Regleringsamplituden för reservoaren

Bro[redigera wikitext]

 • hyser: Vilken väg som passera över dammen
 • brobredd :
 • brohöjd:
 • brotrafik:
 • brotull:
 • broid:

Geografiskt läge[redigera wikitext]

 • karta:
 • kartbredd:
 • karttext :
 • koord:
 • extra:

Associerad kategori[redigera wikitext]

Artiklar med denna mall placeras i Kategori:Vattenkraftverk.

Se även[redigera wikitext]

TemplateData[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

ParameterBeskrivningTypStatus
Namnnamn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Bildbild

Filnamn till bilden

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Bildstorlekbildstorlek

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Dammnamndammnamn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildtextbildtext

Bildtext

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Officiellt namnofficiellt namn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Dämmerdämmer

Vilket vattendrag som dammen dämmer upp

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Dammtypdammtyp

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Reservoarreservoar

Namn på reservoaren dammen skapar

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Platsplats

Geografisk plats där dammen ligger

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Underhålls avunderhålls av

Vilket företag som äger dammen i nuläget

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Längdlängd

Krönlängden på dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Höjdhöjd

Höjd på dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Breddbredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Startstart

Byggstart

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Öppnadeöppnade

När dammen togs ibruk

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Stängdestängde

När dammen/kraftverket revs

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Kostnadkostnad

Byggnadskostnad

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Utskovutskov

Antal utskov och typ

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Fallhöjdfallhöjd

Stationens fallhöjd

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Effekteffekt

stationens total effekt

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Årsproduktionårsproduktion

Årsproduktion av el med år som uppgiften gäller angivet

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Antal turbinerantal turbiner

Antal turbiner

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Turbintypturbintyp

Turbintyp

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Stationstypstationstyp

underjords eller ovanjords station

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Medelvattenföringmedelvattenföring

Medelvattenföringen genom kraftverket

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Utbyggnadsvattenföringutbyggnadsvattenföring

Utbyggnadsvattenföringen genom kraftverket

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Kapacitetkapacitet

Reservoarens volym

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Omfångomfång

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Areaarea

Reservoarens area

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Amplitudamplitud

Regleringsamplitud för dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Brobreddbrobredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Brohöjdbrohöjd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Brotrafikbrotrafik

Trafikmängd över dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Brotullbrotull

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Broidbroid

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Hyserhyser

Vilken väg som passera över dammen

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Kartakarta

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
Strängvalfri
Koordkoord

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
{{coord|||N|||E|region:SE_type:landmark|display=inline,title}}
Mallföreslagen
Kartbreddkartbredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Karttextkarttext

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
Strängvalfri
Extraextra

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
{{{namn}}}
[[Fil:{{{bild}}} |{{{bildstorlek}}}px |{{{dammnamn}}}]]
{{{bildtext}}}
Officiellt namn{{{officiellt namn}}}
Dämmer upp{{{dämmer}}}
Dammtyp{{{dammtyp}}}
Skapar{{{reservoar}}}
Plats{{{plats}}}
Underhålls av{{{underhålls av}}}
Längd{{{längd}}}
Höjd{{{höjd}}}
Bredd (vid basen){{{bredd}}}
Bygget påbörjades{{{start}}}
Öppningsdatum{{{öppnade}}}
Rivningsdatum{{{stängde}}}
Byggkostnad{{{kostnad}}}
Utskov{{{utskov}}}
Vattenkraftverk
Fallhöjd{{{fallhöjd}}}
Effekt{{{effekt}}}
Årsproduktion{{{årsproduktion}}}
Turbinantal{{{antal turbiner}}}
Turbintyp{{{turbintyp}}}
Stationstyp{{{stationstyp}}}
Medelvattenföring{{{medelvattenföring}}}
Utbyggnadsvattenföring{{{utbyggnadsvattenföring}}}
Reservoar
Kapacitet{{{kapacitet}}}
Omfång{{{omfång}}}
Yta{{{area}}}
Regleringsamplitud{{{amplitud}}}
Bro
Hyser{{{hyser}}}
Bredd{{{brobredd}}}
Brohöjd (fordonets högsta höjd){{{brohöjd}}}
Årsdygnstrafik{{{brotrafik}}}
Tullavgift{{{brotull}}}
Amerikanskt bro-ID{{{broid}}}
Geografiskt läge
[[Fil:{{{karta}}}|{{{kartbredd}}}|center|{{{karttext}}}]]
{{{karttext}}}
Koordinater{{{koord}}}
{{{extra}}}