Hoppa till innehållet

Mall:Järnvägsstation

Från Wikipedia
{{{namn}}}
[[Fil:{{{bild}}}|{{{bildstorlek}}}]]
{{{bildtext}}}
Stationsinformation
Ort{{{ort}}}
Öppnade{{{öppningsår}}}
Byggdes om{{{ombyggnadsår}}}
Stängdes{{{stängningsår}}}
Trafikeras av{{{trafikeras av}}}
Ägare{{{ägare}}}
Beställare{{{beställare}}}
Trafiktyp{{{trafiktyp}}}
Kapacitet
Antal spår{{{antal spår}}}
Nivåer{{{nivåer}}}
Spår under jord{{{underjordiska spår}}}
Passagerare per år{{{passagerare per år}}}
Gods per år{{{gods per år}}}
Förbindelser
Övriga trafikslag{{{övrig trafik}}}
Anslutande linjer{{{linjer}}}
Föregående station{{{föregående stn}}}
Efterföljande station{{{efterföljande stn}}}
Läge
Avstånd från {{{avstånd från}}}{{{avstånd}}}
Avstånd från {{{avstånd1 från}}}{{{avstånd1}}}
Höjdläge{{{höjd}}}
Koordinater{{{koord}}}
Stationssignatur{{{signatur}}}
{{{lägeskarta}}}
{{{fotnot}}}
{{Järnvägsstation
| namn        = 
| bild        = 
| bildtext      = 
<!-- Stationsinformation -->
| ort        = 
| öppningsår     = 
| ombyggnadsår    = 
| stängningsår    = 
| trafikeras av   = 
| ägare       = 
| beställare     = 
| arkitekt      = 
| trafiktyp     = 
<!-- Kapacitet-->
| antal spår     = 
| nivåer       = 
| underjordiska spår = 
| passagerare per år = 
| gods per år    = 
<!-- Förbindelser-->
| övrig trafik    = 
| linjer       = 
| föregående stn   = 
| efterföljande stn = 
<!-- Läge-->
| avstånd      = 
| avstånd från    = 
| höjd        = 
| koord       = 
| signatur      = 
| lägeskarta     = 
| fotnot       = 
<!-- Linjekarta -->
| karta       = 
}}
 • namn och bild Namnet på stationen och om möjligt en bild
 • ort, här anges i vilken ort samt eventuellt även adress
 • öppningsår, här anges året stationen öppnades
 • ombyggnadsår, här anges vilka år stationen byggts om
 • stängningsår, här anges vilket år stationen stängdes
 • antal spår, antalet spår som finns på stationen...dock värt att påpeka om endast resandespåren räknas (dvs spår som har plattform)
 • nivåer, antal nivåer som har spår. Exempelvis om stationen både har spår under mark och ovan mark.
 • underjordiska spår, antal spår under markytan...dock värt att påpeka om endast resandespåren räknas (dvs spår som har plattform)
 • trafikeras av, vilket eller vilka tågbolag som trafikerar stationen (om stängningsår är angivet blir texten trafikerades av)
 • antal passagerare per år, ett mått på hur stor stationen är
 • mängden gods per år, ett mått på hur stor stationen är
 • trafiktyp, är det bara gods, eller bara passagerare eller en kombination?
 • linjer, vilka stora linjer utgår från eller passerar stationen
 • övrig trafik, vilka andra trafiktyper finns i närheten? Flygplats, busstation, metro etc.
 • avstånd
 • avstånd från
 • höjd, stationens höjd över havet.
 • koord, stationens koordinater angivna med mallen {{Coord}}, Till exempel {{coord|59|9|45|N|17|38|44|E|region:SE_type:railwaystation|display=inline,title}}
 • signatur, Trafikplatssignatur för svenska stationer.
 • lägeskarta, en karta som markerar stationens geografiska läge. Förvalt är att lägga in en markör på en karta från openstreetmap på de koordinater som anges i koord så denna parameter behövs bara anges för att överstyra den kartan.
 • fotnot
 • linjekarta