Hoppa till innehållet

Mall:Kolumner

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen används tillsammans med Mall:Kolumner-slut för att dela upp innehåll i flera kolumner.

Användning[redigera wikitext]

Denna mall (tillsammans med {{kolumner-slut}}) kan användas för att dela upp en lista i kolumner. Den har fördelen gentemot andra kolumnmallar , exempelvis ({{col-begin}}), att den automatiskt delar upp listan i lika långa kolumner utan att man manuellt behöver lägga in några brytpunkter halvvägs ner i listan.

Parametrar[redigera wikitext]

antal =
maximalt antal kolumner som visas. Standard är att visa högst 3 kolumner. Antalet kolumner som visas kan vara färre om utrymmet är för smalt, t.ex. på en smal skärm eller där kolumnerna ligger bredvid faktarutor, bilder eller liknande.
(Parameternamnet och likamedtecknet kan utelämnas. Exempel: {{Kolumner|antal=3}} ger samma resultat som {{Kolumner|3}}.)
kolumnbredd =
minsta kolumnbredd. Standard är 18em. Om inte antal kolumner anges räknas det ut baserat på kolumnbredden. Detta kan resultera i fler kolumner på bredare skärmar.

Kompatibilitet[redigera wikitext]

Mallen kan skapa flera kolumner för webbläsare som stödjer CSS-koden column-count (för CSS3-kompatibla webbläsare; se CSS3 module: Multi-column layout (engelska)). Mallen skapar inga kolumner i riktigt gamla webbläsare som t.ex. Internet Explorer före version 10 eller Opera före v11.1.

Exempel[redigera wikitext]

Med standardvärden utan angivna parametrar:

{{Kolumner}}
* a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
* b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
* c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
* d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
* e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
* g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
* h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
{{Kolumner-slut}}

Får man upp till tre minst 20em breda kolumner beroende på hur mycket utrymme som finns tillgängligt:

 • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
 • b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
 • c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
 • d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
 • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
 • f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
 • g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
 • h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Med parametern antal kan man minska eller om det finns plats öka antalet kolumner:

{{Kolumner|antal=4}}
* a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
* b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
* c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
* d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
* e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
* g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
* h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
{{Kolumner-slut}}

Ger upp till 4 minst 20em breda kolumner:

 • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
 • b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
 • c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
 • d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
 • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
 • f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
 • g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
 • h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Med parametern bredd kan man få bredare eller smalare kolumner:

{{Kolumner|bredd=15em}}
* a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
* b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
* c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
* d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
* e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 
* f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
* g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
* h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
{{Kolumner-slut}}
Ger smalare kolumner
 • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
 • b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
 • c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
 • d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
 • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
 • f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
 • g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g
 • h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h