Mall:Låtlista

Från Wikipedia
Nr Titel Längd

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Komprimerad version[redigera wikitext]

En komprimerad version av mallen med enbart grundläggande information. Låttitel och låtlängd krävs, övriga parametrar är frivilliga.

{{Låtlista
| collapsed    = <!--Skriv yes för en hopfällbar lista-->
| headline    = <!--Albumets titel eller annan rubrik (blir "Låtlista" om den lämnas tom)-->
| total_length  = <!--Albumets totala längd enligt mm:ss/h:mm:ss-->

| title1 = <!--Första spårets titel--> | note1 = <!--Eventuell not, t.ex. medverkande--> | length1 = <!--Spårlängd m:ss/mm:ss/h:mm:ss-->
| title2 = | note2 = | length2 = 
| title3 = | note3 = | length3 = 
| title4 = | note4 = | length4 = 
| title5 = | note5 = | length5 = 
<!--Ytterligare spår kan läggas till genom att kopiera en rad ovan och justera numreringen-->
}}

Utförlig version[redigera wikitext]

Låttitel och låtlängd krävs, övriga parametrar är frivilliga.

{{Låtlista
| collapsed    = 
| headline    = 
| extra_column  = 
| total_length  = 

| all_writing   = 
| all_lyrics   = 
| all_music    = 

| writing_credits = 
| lyrics_credits = 
| music_credits  = 

| title1     = 
| note1      = 
| writer1     = 
| lyrics1     = 
| music1     = 
| extra1     = 
| length1     = 

| title2     = 
| note2      = 
| writer2     = 
| lyrics2     = 
| music2     = 
| extra2     = 
| length2     = 

...

| title99     = 
| note99     = 
| writer99    = 
| lyrics99    = 
| music99     = 
| extra99     = 
| length99    = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Parameter Beskrivning
|headline= En valfri rubrikrad som används för att skilja åt skivsidor/skivnummer för ett album (t.ex., Sida A, Skiva 3, etc.). Rubrikens typsnitt är fetstilad som standard. Mallen {{ej fet}} kan användas för att låta hela rubriken ha en normal typsnittsbredd. Som standard kommer det stå "Låtlista" (utan citationstecken). Använd headline för att ersätta texten vid behov.
|extra_column= Används både för att skapa en kolumn och ange dess rubrik för att visa information för spår. Om detta alternativ inte används kommer den extra kolumnen inte att visas. Använd den sparsamt för att ha så få kolumner som möjligt och om informationen inte finns för de flesta spåren kan note vara ett bättre alternativ. Förslag på kolumnrubriker: Artist (samlingsalbum), Originalartist (coveralbum), Producent(er), Remixningar (remixalbum)
|total_length= Används för att visa den totala längden längst ned i listan. Är i flesta fall inte nödvändig (eftersom det vanligtvis står i en faktamall) men kan vara användbar (t.ex. i utgåvor med flera skivor).
|all_writing=
|all_lyrics=
|all_music=
Används för att visa sångskrivaren för hela albumet i en notis ovanför låtlistan. Om all_writing används kommer de andra två parametrarna ignoreras.
|writing_credits= Inkludera denna parameter med värdet yes (t.ex. |writing_credits=yes) för att aktivera en kolumn till låtskrivande för valda spår. Om de flesta låtarna i ett album skrevs av samma person(er), överväg att använda parametern all_writing och note för undantag. Observera att parametern writing_credits inaktiverar lyrics_credits och music_credits.
|lyrics_credits=
|music_credits=
Inkludera dessa parametrar med värdet yes (t.ex. |lyrics_credits=yes) för att aktivera kolumner till text- och musikerkännende för valda spår. Om texten eller musiken för de flesta låtarna i ett album kan hänvisas till samma person(er), överväg att använda parametrarna all_lyrics och all_music, tillsammans med note för undantag, för att undvika överflöd. Observera att parametern writing_credits inaktiverar lyrics_credits och music_credits.
|titlen= (T.ex. title1, title2, etc.) Rubriken för respektive spår. Observera att en låtlista behöver inte börja med 1 eller fortsätta med ordningen 1, 2, 3... (t.ex. för en B-sida på en LP-skiva eller för att utelämna tomma spår som kommer före en bonusspår). Spårens namn läggs automatiskt till mellan citationstecken om fältet inte är tomt, vilket i så fall kommer att visas som Obetitlad (utan citationstecken). Detta används när ett spår inte har en rubrik i någon form på albumet eller mediet som officiellt relateras med albumet.
|noten= (t.ex. note1, note2, etc.) En valfri notis som visas inom parenteser efter spårnamnet. Kan användas för spår som har sitt ursprungsnamn på ett annat språk eller alfabet (t.ex. kanji) eller för att beteckna bonusspår som endast finns i en del versioner. Håll notiserna korta, eftersom låtlistan ska lätt kunna läsas igenom.
|writern=
|lyricsn=
|musicn=
(t.ex. writer1, writer2, etc.) Används för att beteckna låtskrivaren/låtskrivarna för ett valt spår eller texten och musik individuellt. Kom ihåg att aktivera de valda kolumnerna som slutar med _credits (se ovan) och undvika överflöd.
|extran= (t.ex. extra1, extra2, etc.) Visar innehållet för den användarinställda kolumnen för det respektive spåret (se extra_column).
|lengthn= (t.ex. length1, length2, etc.) Spårets längd i formatet m:ss (eller mm:ss eller t.o.m. h:mm:ss beroende på spårets längd). Till exempel: 4:35
|collapsed= Används för att fälla ihop låtlistan. Den är inte hopfälld som standard.

Exempel[redigera wikitext]

Med nedanstående parametrar:

{{Låtlista
| collapsed    = 
| headline    = EP:n med musiken från Mauros & Pluras tågluff    
| extra_column  = Från
| total_length  = 11:40

| writing_credits = yes
| lyrics_credits = yes
| music_credits  = yes

| title1     = Intro #1: Gustav Lundgren: Django's tiger 
| note1      = 
| writer1     = [[Django Reinhardt]]
| lyrics1     = 
| music1     = 
| extra1     = 
| length1     = 2:15

| title2     = Långsamt tåg 
| note2      = 
| writer2     = [[Plura Jonsson]], [[musikåret 1989|1989]]
| lyrics2     = 
| music2     = 
| extra2     = [[Eldkvarn (musikgrupp)|Eldkvarn]]s ''[[Karusellkvällar]]''
| length2     = 4:53

| title3     = Dåligt väder 
| note3      = 
| writer3     = [[Mauro Scocco]], [[musikåret 2011|2011]]
| lyrics3     = 
| music3     = 
| extra3     = ''[[Musik för nyskilda]]''
| length3     = 2:33

| title4     = [[Waiting on a Friend|Waiting on a friend]] 
| note4      = på engelska
| writer4     = 
| lyrics4     = [[Mick Jagger]]
| music4     = [[Keith Richards]]
| extra4     = [[Rolling Stones]] ''[[Tattoo You]]''
| length4     = 1:59
}}

Blir resultatet så här:

EP:n med musiken från Mauros & Pluras tågluff
Nr TitelKompositörFrån Längd
1. Intro #1: Gustav Lundgren: Django's tiger  Django Reinhardt  2:15
2. Långsamt tåg  Plura Jonsson, 1989Eldkvarns Karusellkvällar 4:53
3. Dåligt väder  Mauro Scocco, 2011Musik för nyskilda 2:33
4. Waiting on a friend (på engelska) Rolling Stones Tattoo You 1:59
Total längd:
11:40


Se även[redigera wikitext]