Mall:Land showdata

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen används för att dokumentera landsdata-metamallar som används av flaggmallssystemet. Effekten av den här mallen kan ses genom att direkt visa någon av de mallar i Kategori:Landsdatamallar.

Användning[redigera wikitext]

Den här mallen åberopas automatiskt av standardsyntaxet i en landsdatamall:

{{ {{{1<noinclude>|land showdata</noinclude>}}}
| alias = Landsnamn
| flaggalias = Flag of Countryname.svg
| storlek = {{{storlek|}}}
| namn = {{{namn|}}}
}}

Den första parametern till en landsdatamall är vanligtvis namnet på en formateringsmetamall. Ett exempel: Mall:Flagga använder Mall:Flagga/core till att faktiskt rendera flaggbilden och wikilänken. Om den första parametern saknas, vilket är fallet när en landsdatamall visas direkt, säkerställer mallens kodfragment {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} att den här mallen kommer att användas som standard som första parameter. Denna teknik garanterar att landsdatamallar är "självdokumenterande" om de använder standardsyntaxen.

Ytterligare parametrar[redigera wikitext]

Många landsdatamallar kräver ytterligare dokumentation utöver för den obligatoriska standardparametrarnas alias och flaggalias. Den här mallen kommer automatiskt att dokumentera valfria standardparametrar (såsom kortnamnalias), om det finns, och kan dokumentera unika valfria parametrar (såsom flaggvarianter) om du instrueras att göra så. Den senare metoden använder dokumentationsspecifika parametrar i landsdatamallen för att ytterligare aktivera effekter från den här mallen. Dessa dokumentationsparametrar ställs in utifrån resten av parametrarna i landsdatamallen genom en <noinclude>-sektion:

<noinclude>
| var1 = ...
| redir1 = ...
| related1 = ...
</noinclude>

Flaggvarianter[redigera wikitext]

Flaggvarianter läggs till en landsdatamall genom att man lägger in en eller flera flaggalias-etikett-parametrar, där varje etikett är en unik identifikator som senare används som effektparameter till {{flagga|...}}, {{flaggbild|...}} med mera. För att dokumentera dessa flaggvarianter, använd varN-dokumentationsparametrarna för att identifiera varje etikett.

Till exempel: Mall:Landsdata Seychellerna identifierar tre flaggvarianter (utöver den nuvarande flaggan) med följande kod:

| flaggalias-1976 = Flag of the Seychelles 1976.svg
| flaggalias-1977 = Flag of the Seychelles 1977.svg
| flaggalias-kolonial = Government Ensign of the United Kingdom.svg

Dessa tre varianter är dokumenterade med följande kodsegment senare i mallen:

<noinclude>
| var1 = 1976
| var2 = 1977
| var3 = kolonial
...
</noinclude>

Upp till 40 flaggvarianter kan dokumenteras genom denna metod (genom att använda var1 till var40). Om flera finns kan dessa listas på en separat dokumentationsundersida som beskrivs nedan.

Observera att du inte måste använda en varN-parameter för standardtillvals-variantetiketten flotta (används för landets örlogsflagga). Om det finns kommer det automatiskt att dokumenteras.

Omdirigeringsalias[redigera wikitext]

Många landsdatamallar har alias-namn som kan användas istället för det vanliga landets namn med alla huvudflaggsmallarna. Dessa är vanligtvis, men inte uteslutande, standardiserade landskodsförkortningar som är specificerade i ISO 3166-1 alpha-3, hos IOC eller FIFA. De implementeras som omdirigeringar och listas i Kategori:Landsdataomdirigeringar.

Till exempel: Mall:Landsdata DEU och Mall:Landsdata GER omdirigeras både till Mall:Landsdata Tyskland, eftersom DEU är ISO-koden och GER är IOK- och FIFA-koden för Tyskland. Därför ger {{flaggbild|DEU}}, {{flaggbild|GER}} och {{flaggbild|Tyskland}} alla samma resultat. Dessa omdirigingsalias är dokumenterade med följande mallkodfragment:

<noinclude>
...
| redir1 = DEU
| redir2 = GER
...
</noinclude>

Relaterade mallar[redigera wikitext]

Flera landsdatamallar används för alternativa varianter av den gemensamma landsdatamallen för landet, vilket ofta kan gälla historiska länder. Man kan tipas om dessa alternativa mallar genom tillägg till mallens dokumentation så att skribenter kan använda rätt mall för olika speciella syften.

Till exempel: Mall:Landsdata Serbien och Montenegro innehåller följande kod för att dokumentera tre andra närliggande landsdatamallar:

<noinclude>
...
| related1 = Serbien
| related2 = Montenegro
| related3 = Förbundsrepubliken Jugoslavien
...
</noinclude>

Ytterligare dokumentation[redigera wikitext]

För situationer där den automatiska dokumentationsmetoden är inte helt korrekt, kan ytterligare dokumentation visas genom Land showdata. Skapa helt enkelt en dokumentationsundersida (benämnd Mall:Landsdata Landsnamn/doc) med ytterligare material, och den kommer att bli transkluderad efter alla andra effektsektioner.

Till exempel: