Mall:Markup

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall används för att presentera markup eller kod sida vid sida med det renderade utdatat.

Parametrar:

 • namnlös 1: Innehållet i raden 1, kolumn 1
 • namnlös 2: Innehållet i raden 1, kolumn 2
till
 • namnlös 39: Innehållet i raden 20, kolumn 1
 • namnlös 40: Innehållet i raden 20, kolumn 2
 • t1: Titel kolumn ett; defaults till Markup
 • t2: Titel kolumn två; defaults till Renders as
 • title: Titel på tabellen; defaults till none
 • notitle: när satt, undertrycker tabell- och kolumnrubriker
 • margin: sätter tabellens vänstermarginal i em

Markup-cellen är för-formaterad med <pre> för att behålla nya rader och mellanrum, men är utformad för att tillåta innehållet att inte radbryta inom cellen. Det är vanligtvis önskvärt att undgå innehållet i Markup'-cellen så att markup visas genom att inte radbryta markup i Mall:Xtag. Det är tekniskt möjligt att lägga till denna funktion till mallen.

I Renders as-cellen är innehållet vanligtvis oskyddad markup kopierad från Markup-cellen. Det finns fall där det kan skilja sig:

 • Om den första raden innehåller wikimarkup som måste börja på en ny rad som #, * eller ; använd då {{crlf2}} innan den första raden; se exempel nedan.
 • Rubrik-markup såsom === visas i sidans innehållsförteckning; använd {{fake heading}}.
 • Vid användning av {{reflist}} med inga andra parametrar, använd {{reflist|close}} för att säkerställa att referenslistan är stängd.
 • Vissa mallar kommer att placera sidan i en underhållskategori, som vanligtvis är oönskat:
 • Vissa mallar kan ha felkontroll som placerar sidan i en underhållskategori. Utelämna kategorin som möjligt:
  • Mall:Cs1-mallar kan utelämna underhållskategorin genom |template doc demo=true.

Begränsningar[redigera wikitext]

Om du radbryter innehållet i markup-cellen i Mall:Xtag, då kommer inte någon mallmarkup att utelämnas utan kommer utvidgas.

Detta exempel visar markup för {{tl|tag}}:

Renderas som Förväntad rendering
<code>{{[[Mall:tag|tag]]}}</code>
{{tl|tag}}

HTML-enheter tolkas i markup-cellen

Nowikied markup visas som Förväntad markup
 –
&nbsp;&ndash;

För att undvika detta, byt ut & med &amp;&amp;nbsp; kommer visas som &nbsp;

Exempel[redigera wikitext]

Enkla exempel:

Markup Renders as
'''Fetstil'''
Fetstil
''Kursiv text''
Kursiv text

Flera rader:

Markup Renders as
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden

Med titeln:

Rävar och hundar
Markup Renders as
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden
Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden

När en mall är innesluten i {{code}}, visar den renderad HTML:

Markup Renders as
{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}
White, T. H. (1977). The Book of Merlyn. 
{{code|{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}}}
<cite style="font-style:normal" class="book" id="CITEREFWhite1977">White, T. H.&#32;(1977).&#32;''<span>The Book of Merlyn</span>''.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Book+of+Merlyn&rft.aulast=White&rft.aufirst=T.+H.&rft.au=White%2C+T.+H.&rft.date=1977&rfr_id=info:sid/en.wikipedia.org:Mall:Markup"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span>