Mall:Mellanslag streck

Från Wikipedia

 –

En mall som renderar ett streck omgivet av mellanslag, så här (utan citattecken " – " Det första mellanslaget som finns med radbryts inte, och det slås inte samman med eventuella mellanslag som föregår mallen. Det mellanslag som kommer efter strecket kan skapa radbrytning och kan slås samman med eventuella normala mellanslag som kommer efter mallen. Använd därför inte mellanslag innan mallen.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
Inga parametrar angivna