Mall:NUMBEROF

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


NUMBEROF visar statistik för en språkprojekt hos WMF, exempelvis svwp, cawp eller Wikimedia Commons. Statistiken uppdateras (minst) fyra gånger per dygn.

Statistik finns för

 • antal artiklar (sidor i huvudnamnrymden)
 • antal sidor (artiklar + omdirigeringar + diskussionssidor etc)
 • antal användare (registrerade användarkonton)
 • antal aktiva användare (aktiva senaste 30 dagarna)
 • antal redigeringar
 • antal filer (mediefiler)
 • antal administratörer
 • allt ovanstående på alla registrerade språk hos de olika WMF-projekten

Användning[redigera wikitext]

Två parametrar krävs för att mallen ska fungera. Dessutom finns en tredje, valbar parameter:

 • Parameter 1: articles, pages, edits, users, activeusers, admins eller files
 • Parameter 2 (lang.project): en.wikipedia, en.wikiquote, commons.wikimedia, etc.
 • Parameter 3: Är den inte tom (inklusive markerad som 'N') läggs en tusentalsavgränsare till. Då formateras "1000" som "1 000". För wikier som använder icke-latinska siffror kommer 'N' också att visa antalet i det lokala siffersystemet.

Exempel[redigera wikitext]

För att visa antalet artiklar på franskspråkiga Wikipedia i "råformat":

 • {{NUMBEROF|articles|fr}} → 2604801

För att visa antalet sidor på Commons med tusentalsavgränsare:

 • {{NUMBEROF|pages|commons.wikimedia|N}} → 137 955 482

Summering[redigera wikitext]

Antalet enligt den första parametern (articles, pages, edits, users, activeusers, admins eller files) kan visas på tre sätt: totalactive, totalclosed och total (dvs. totalactive + totalclosed). "Active" eller "closed" indikerar statusen hos den aktuella Wikipedia-versionen, eftersom vissa wikier inte längre är aktiva. Då kan äldre statistik fortfarande vara tillgänglig.

För att visa totalsumman av alla aktiva WMF-projekt, vad gäller sidor:

 • {{NUMBEROF|pages|totalactive.wikipedia|N}} → 261 195 398

Det finns också en speciell total.all vilket motsvarar alla projekt (t.ex. wikipedia, wikiquote) som är aktiva eller stängda.

 • {{NUMBEROF|pages|total.all|N}} → 619 565 055

Metastatistik[redigera wikitext]

Information om antalet wikier kan visas. Tre typer av statistik: active, closed och languages (dvs. active + closed).

 • {{NUMBEROF|languages|wikipedia}} → 339
 • {{NUMBEROF|active|wikiquote}} → 73
 • {{NUMBEROF|closed|wikiquote}} → 23

Detta gör att man kan skapa dynamiska meningar, inklusive detta exempel: I {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} finns {{NUMBEROF|languages|wikipedia}} språkversioner av Wikipedia, varav {{NUMBEROF|active|wikipedia}} är aktiva och {{NUMBEROF|closed|wikipedia}} nedstängda., vilket ger: "I april 2024 finns 339 språkversioner av Wikipedia, varav 326 är aktiva och 13 nedstängda."

Tekniken bakom[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]