Mall:Nobr

Från Wikipedia

Att användas tillsammans med {{/nobr}} för att förhindra radbrytningar i ett textstycke.