Mall:Nuklid

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Nuklidmallarna används för att visa nukliders tecken, masstal, protontal och neutrontal, specifikt för varje nuklidmall.

Exempel på mallarnas utvärde när invärdet utgörs av nuklid kol-12, med och utan länk (inklusive struktur):

Mall Struktur Utan länk Med länk
{{Enkel nuklid}} N+Ztecken 12C 12C
{{Nuklid}} N+ZZtecken 126C 126C
{{Komplex nuklid}} N+ZZteckenN 126C6 126C6

Parametrar[redigera wikitext]

 • 1 eller z (obligatorisk) – grundämnet ifråga (antal protoner); ange som antingen atomnummer, tecken eller namn
 • Någon av följande parametrar (obligatoriskt):
  • 2 – masstalet (antal protoner plus antal neutroner)
  • n – antal neutroner
 • länk (valfri) – ange ja för att skapa en länk till nukliden
 • stab (valfri) – ange ja för att fetmarkera nukliden om den är stabil (fungerar för tillfället enbart för vissa grundämnen)
 • anti (valfri) – ange ja om nukliden utgör antimateria (ett streck över tecknet skapas då)
 • laddning (valfri) – ange laddningen om nukliden är joniserad (laddningen anges i övre högra hörnet)

Exempel[redigera wikitext]

{{Enkel nuklid}} {{Nuklid}} {{Komplex nuklid}}
 • {{Enkel nuklid|6|12}} →‎ 12C
 • {{Enkel nuklid|Kol|12}} →‎ 12C
 • {{Enkel nuklid|C|12}} →‎ 12C
 • {{Enkel nuklid|z=6|n=6}} →‎ 12C
 • {{Enkel nuklid|6|12|länk=ja}} →‎ 12C
 • {{Enkel nuklid|6|12|stab=ja}} →‎ 12C
 • {{Enkel nuklid|6|14|stab=ja}} →‎ 14C
 • {{Enkel nuklid|6|12|m}} →‎ 12mC
 • {{Enkel nuklid|6|12|anti=ja}} →‎ 12C
 • {{Nuklid|6|12}} →‎ 126C
 • {{Nuklid|Kol|12}} →‎ 126C
 • {{Nuklid|C|12}} →‎ 126C
 • {{Nuklid|z=6|n=6}} →‎ 126C
 • {{Nuklid|6|12|länk=ja}} →‎ 126C
 • {{Nuklid|6|12|stab=ja}} →‎ 126C
 • {{Nuklid|6|14|stab=ja}} →‎ 146C
 • {{Nuklid|6|12|m}} →‎ 12m6C
 • {{Nuklid|6|12|anti=ja}} →‎ 126C
 • {{Komplex nuklid|6|12}} →‎ 126C6
 • {{Komplex nuklid|Kol|12}} →‎ 126C6
 • {{Komplex nuklid|C|12}} →‎ 126C6
 • {{Komplex nuklid|z=6|n=6}} →‎ 126C6
 • {{Komplex nuklid|6|12|länk=ja}} →‎ 126C6
 • {{Komplex nuklid|6|12|stab=ja}} →‎ 126C6
 • {{Komplex nuklid|6|14|stab=ja}} →‎ 146C8
 • {{Komplex nuklid|6|12|m}} →‎ 12m6C6
 • {{Komplex nuklid|6|12|anti=ja}} →‎ 126C6
Alla funktioner
 • {{Enkel nuklid|6|12|m|länk=ja|anti=ja|laddning=2+}} →‎ 12mC2+ / 12mC2+ (stab=ja)
 • {{Nuklid|6|12|m|länk=ja|anti=ja|laddning=2+}} →‎ 12m6C2+ / 12m6C2+ (stab=ja)
 • {{Komplex nuklid|6|12|m|länk=ja|anti=ja|laddning=2+}} →‎ 12m6C2+6 / 12m6C2+6 (stab=ja)

Se även[redigera wikitext]

 • {{Nuklid2}} – alla nuklidfunktioner
 • {{Kemisk formel}} – för att beteckna molekyler och mer avancerade formler
 • {{Grundämnen}} – informationssamling för grundämnena
 • {{Fysisk partikel}} – metamallen som nuklidmallarna är uppbyggda av