Mall:OCLC

Från Wikipedia

OCLC {{{1}}}

{{OCLC | 123456 }} ger OCLC 123456 .

Mallen används för att länka till en bibliografisk katalogpost i WorldCat hos OCLC. Detta är användbart för böcker som saknar ISBN.

Se även: