Mall:Ormanatomi imagemap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
1: matstrupe2: luftstrupe3:trakeal lunga4: rudimentär vänsterlunga4: högerlunga6: hjärta7: lever8 magsäck9: luftsäck10: gallblåsa11: bukspottkörtel12: mjälte13: tarmar14: testiklar15: njurar
Ormens anatomi. 1: matstrupe, 2: luftstrupe, 3: trakeal lunga, 4: rudimentär vänsterlunga, 5: högerlunga, 6: hjärta, 7: lever, 8: magsäck, 9: luftsäck, 10: gallblåsa, 11: bukspottkörtel, 12: mjälte, 13: tarmar, 14: testiklar, 15: njurar.