Mall:Psalmse

Från Wikipedia

Denna mall listar ett antal hänvisningar som ska listas i ett flertal artiklar om psalmer och därtill närstående ämnen.

Anropet ser ut så här: {{Psalmse}}