Mall:Publikation

Från Wikipedia
{{{namn}}}
PublikationstypWikimediainfoboxmall

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här faktarutemallen är avsedd att placeras i artiklar om periodiska publikationer, allt ifrån dagstidningar och webbtidningar till vetenskapliga journaler. Många parametrar som inte tilldelas ett värde i Wikipediaartikelns mallanrop får automatiskt ett värde från Wikipedias systerprojekt Wikidata. En klickbar penna () bredvid ett värde indikerar att värdet har hämtats från Wikidata, och pennan är länkad till motsvarande egenskap på Wikidata.

Observera att i nuvarande version av mallen blockeras Wikidatahämtningen även om man tilldelar motsvarande mallparameter ett tomt värde i mallanropet. Om man exempelvis vill att bilden inte ska hämtas från Wikidata skriver man idag följande i mallanropet:

|bild=

Värdets etikett visas inte av mallen om parametern tilldelas ett tomt värde, eller om motsvarande värde saknas på Wikidata. En rekommendation är att så långt som möjligt rensa bort parametervärden ur mallanropen, inte minst oanvända parametrer, och istället se till att Wikidatavärdena är aktuella, för att motsvarande faktarutor på flera olika språkversioner av Wikipedia automatiskt ska hållas uppdaterade. I en framtida version av mallen kan dock Wikidatavärdet komma att visas även när motsvarande parameter tilldelas ett tomt värde.

Syntax[redigera wikitext]

För att enbart hämta data automatiskt från Wikidata, lägg in följande mallanrop överst i artikeln:

{{Publikation}}

För att kunna använda de mallparametrar som inte motsvarar värden från Wikidata, lägg in följande i artikelns wikikod:

{{Publikation
|ämnen       = 
|bildstorlek    = 
|politisk redaktör = 
|ideologi     = 
|upplaga TS    = 
|arkiv       = 
}}

Följande mallanrop innehåller samtliga mallparametrar, och blockerar hämtning av motsvarande värden från Wikidata, i nuvarande mallversion även om mallparametrarna tilldelas tomma värden. Därmed hämtas endast ett litet antal wikidatavärden - de som inte har någon motsvarande mallparameter. (Rekommenderas inte.)

{{Publikation
|namn       = 
|bild       = 
|slogan      = 
|typ        = 
|ämnen       = 
|bildstorlek    = 
|bildtext     = 
|grundande     = 
|nedläggning    = 
|ägare       = 
|område      = 
|huvudkontor    = 
|chefredaktör   = 
|ansvarig utgivare = 
|politisk redaktör = 
|politisk     = 
|ideologi     = 
|språk       = 
|frekvens     = 
|alexa       = 
|upplaga      = 
|upplaga TS    = 
|format      = 
|issn       = 
|url        = 
|arkiv       = 
|licens      = 
|Libris      = 
}}

Använda Wikidataegenskaper[redigera wikitext]Bland annat visas följande qualifiers:

Se även[redigera wikitext]

Templatedata[redigera wikitext]

Parameternamn får inte vara tomma. Använd deras interna nummer ("1", "2" och så vidare) för att dokumentera namnlösa parametrar.