Hoppa till innehållet

Mall:Railway line legend

Från Wikipedia
Teckenförklaring
Färgschema
Järnväg eller godslinje Pendeltåg eller tunnelbanelinje
Används Används ej Tunnel Används Används ej Tunnel
Head station
Terminus
Station on track
Större station
Unknown BSicon "ACC"
Station tillgänglig för funktionshindrade
Unknown BSicon "HSTACC"
Obemannad/mindre station tillgänglig för funktionshindrade
Unknown BSicon "pBHF"
Station med endast lokal service, ingen expresservice
Stop on track
Obemannad/mindre station
Unknown BSicon "pHST"
Obemannad/mindre station med endast lokal service, ingen expresservice
Unknown BSicon "eBHF"
Stängd eller planerad station på linjen
Interchange on track
Grenstation (med pendeltåg eller snabbspårväg)
Unknown BSicon "INTACC"
Grenstation (med pendeltåg eller snabbspårväg) tillgänglig för funktionshindrade
Unknown BSicon "eINT"
Stängd eller planerad grenstation på linjen
Non-passenger station/depot on track
Depå eller godstrafikstation
Unknown BSicon "eDST"
Stängd eller planerad depå eller godstrafikstation på öppen linje
Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "eABZgr"
Järnvägsknut till en stängd eller en planerad linje
Transverse track Unknown BSicon "ABZgr"
Järnvägsknut
Transverse track Unknown BSicon "KRZo"
Bro över en annan linje
Transverse track Unknown BSicon "KRZu"
Bro under en annan linje
Transverse track Flat crossing
Diamantkorsning
Transverse track Unknown BSicon "TBHF"
Grenstation på järnvägsknut (odefinierad struktur)
Transverse track Tower station on bridge over transverse track
Upphöjd station
Unknown BSicon "STR+l" Junction both to and from right
Triangulär järnvägsknut
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "XBHF-R"
Byte vid flera plattformar
Station on track + Unknown BSicon "HUBaq"
Station on track + Unknown BSicon "HUBeq"
Transportnav eller komplex
Continuation forward Straight track
Linjer fortsätter utanför linjekarta
One way forward
Enkelriktat spår i angiven riktning
Unknown BSicon "LSTR"
Avbrott
Unknown BSicon "STRo"
Bro över järnvägen
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
Motorväg
Unknown BSicon "SKRZ-Bo"
Motorväg (brittisk symbol)
Unknown BSicon "hKRZWae"
Bro över vatten
Underbridge
Bro under järnvägen
Enter and exit tunnel
Tunnel
Unknown BSicon "TUNNEL1W"
Undervattenstunnel
Unknown BSicon "CSTR"
[In]skärning, utgrävning
Elevated
Förhöjd linje
Unknown BSicon "DSTR"
Banvall
Unknown BSicon "GIPl"
Topp, höjd
Unknown BSicon "KMW"
Förändring av körsträcka eller trafikarbete
Unknown BSicon "STR+GRZq"
Gräns eller biljettzon
Unknown BSicon "ZOLL"
Tull
Unknown BSicon "PSL"
Mötesspår
Track change
Järnvägsväxel/spårkorsning
Level crossing
Plankorsning
Unknown BSicon "PARKING" Station on track
Station med parkering
Train travel on the ship
Färja (del av linjen)
Pier Station on track
Station betjänar kaj/färjepirer (fristående)
Airport Station on track
Station betjänar flygplats
Heliport Station on track
Station betjänar helikopterflygplats
Bus station Interchange on track
Station med byte till buss, minibuss eller turistbuss
Unknown BSicon "BAHN" Interchange on track
Station med byte till konventionella fjärrtåg
Express railway Interchange on track
Station med byte till höghastighetståg
Unknown BSicon "SUBWAY" Interchange on track
Station med byte till metro/tunnelbana
Urban railway Interchange on track
Station med byte till spårvagn eller pendeltåg
Aerial tramway Interchange on track
Station med byte till kabinbana eller linbana
Funicular Interchange on track
Station med byte till bergbana eller kuggstångsbana
Unknown BSicon "lDAMPF" Interchange on track
Station med byte till museijärnväg
Unknown BSicon "MONO" Interchange on track
Station med byte till monorail
Track end end
Linje slutar

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


För läsare:

  • När egendefinierade teckenförklaringar finns i kartan, får den prioritet över detta.

För redigerare: