Hoppa till innehållet

Mall:Rand

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen ger ett slumpmässigt heltal mellan 0 och tak-1 (alltså inte inklusive det övre talet). Utan parametrar ges ett slumptal mellan 0 och 99.

Användning:
 • {{Rand|tak|seed|primtal}}
 • Alla parametrar är frivilliga och har standardvärden. De måste vara heltal.
 • tak är den parameter som avgör vad det största slumptalet blir. Alla tal är mindre än tak. Standard: 100
 • seed är ett godtyckligt tal. Ska du ha flera slumptal på samma sida bör seed vara unikt för varje tal. Standard: 7
 • primtal är ett godtyckligt primtal större än 17. Kan också användas för att ge olika tal på samma sida. Standard: 67
Exempel som ger tal mellan 0 och 999:
 • {{Rand|1000}} = 29
 • {{Rand|1000|7|67}} = 29 (samma som ovan)
 • {{Rand|1000|7|61}} = 971 (bör skilja sig från de övriga)
 • {{Rand|1000|6}} = 266
 • {{Rand|1000|5}} = 503
 • {{Rand|1000|4}} = 740
 • {{Rand|1000|3}} = 977
 • {{Rand|1000|2}} = 214
 • {{Rand|1000|1}} = 451
 • {{Rand|1000|0}} = 688
 • {{Rand|1000|1|17}} = 488 (olika primtal)
 • {{Rand|1000|1|19}} = 456
 • {{Rand|1000|1|23}} = 232
 • {{Rand|1000|1|29}} = 696
 • {{Rand|1000|1|31}} = 984
 • {{Rand|1000|1|37}} = 168
 • {{Rand|1000|1|41}} = 24
 • {{Rand|1000|1|43}} = 712
 • {{Rand|1000|1|47}} = 8
 • {{Rand|1000|1|51}} = 64
 • {{Rand|1000|1|53}} = 952
 • {{Rand|1000|1|59}} = 416
 • {{Rand|1000|1|61}} = 104
 • {{Rand|1000|1|67}} = 688
 • {{Rand|1000|1|71}} = 144
 • {{Rand|1000|1|73}} = 432
 • {{Rand|1000|1|79}} = 896
Note:
 • Varying seed linearily generates numbers that generates a linear sequence on the same page, with equal cyclic steps;
 • Varying prime (provided that they are odd prime numbers) generates pseudo-random that have independant random distribution.
 • Note that when count is even (such as 100 by default, or 1000 in the examples above), the generated numbers (on the same page) are all odd or all even when you are varying the seed or prime, unless half of the calls use an even seed and the others used an odd seed. However, later invokations will still alternate odd and even numbers on output (this problem only occurs on the same page where multiple random numbers are invoked).
 • On the same page, multiple invokations of this template with the same parameters will generate the same ouput value, so it is possible to create multiple links related to the same article.