Mall:S-mil

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen utformades som standard till

Militära titlar

om ingen parameter anges. I följande tabell innehåller den första kolumnen rubriken och den andra kolumnen visar mallsamtalet som användes för att skapa det.

Det finns inga parametrar i den här mallen.

Exempel[redigera wikitext]

{{s-start}}
{{s-mil}}
{{s-bef | företrädare = [[Ulysses S. Grant|Ulysses Grant]]}}
{{s-ttl | titel = [[Befälhavare för Förenta staternas armé]] | år = 1869 – 1883}}
{{s-aft | efterträdare = [[Philip Sheridan]]}}
{{s-end}}
Militära titlar
Företräddes av
Ulysses Grant
 Befälhavare för Förenta staternas armé
1869 – 1883
Efterträddes av
Philip Sheridan