Mall:Superponera

Från Wikipedia
[[Bild:{{{bild}}}|{{{bildbredd}}}|{{{bildtitel}}}]]
Mallen

Denna mall motsvarar engelska Wikipedias mall kallad superposition och används när man vill placera en markör över exempelvis en kartbild.

Hur mallen används

För att använda mallen lägger man in nedanstående text och fyller i de data som saknas efter likhetstecknet.

{{Superponera| bild = 
 | bildbredd = 
 | bildtitel = 
 | markör = 
 | markörbredd = 
 | markörtitel = 
 | x = 
 | y = 
}}
Parametrar
 • Bild: Bakgrundbildens filnamn
 • Bildbredd: Bakgrundbildens bredd
 • Bildtitel: Bakgrundbildens titel/beskrivningstext
 • Markör: Markörens filnamn
 • Markörbredd: Markörens bredd
 • Markörtitel: Markörens titel/beskrivningstext
 • x: x-positionen för markören över bakgrundsbilden
 • y: y-positionen för markören över bakgrundsbilden