Mall:Talkback

Från Wikipedia
Du har ett nytt meddelande Hej, Talkback. Du har nya meddelanden på diskussionssidan tillhörande Example
Du kan ta bort detta meddelande när som helst genom att ta bort {{Talkback}}-mallen.

Användning[redigera wikitext]

{{Talkback|ditt användarnamn}}
{{Talkback|ditt användarnamn|rubrik}}

Med rubrik menas titeln på det diskussionsavsnitt som avses. För att länkarna ska peka på en diskussionssida som inte är en användardiskussionssida, lägg till tp=1. När du gör detta måste alla parametrar anges och du måste inkludera diskussionssidans fulla namn (inklusive Diskussion/Malldiskussion etc.).

{{Talkback|Diskussion:sidnamn|rubrik|tp=1}}