Mall:Tid sedan

Från Wikipedia

för 3600 sekunder sedan

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen Tid sedan visar hur mycket tid som har gått sedan, eller hur mycket tid som återstår till, en angiven tidpunkt. Resultatet är en textsträng liknande den i exemplen nedan. Mallen ska inte användas med "subst" såvida man inte önskar att tidsberäkningen ändras när användaren laddar om sidan.

Observera att på grund av Wikipedias mellanlagring av temporära data så kan man behöva göra purge på en sida som använder denna mall för att få den dynamiska tidsuppgiften uppdaterad.

Resultatet avrundas nedåt. En månad är definierad som 31 dagar.

Användning[redigera wikitext]

  • {{Tid sedan|tidsuppgift|enhet=enhet}}

Tidsuppgiften kan anges på många olika sätt, men för att undvika tvetydigheter bör något av formaten nedan användas.

  • enhet parametern kan användas för att styra vilken tidsenhet som används. Tillåtna värden är: sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år.
  • min_enhet parametern kan användas för att ange minsta enhet som får användas i svaret. Tillåtna värden är: sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor?, månader och år.

Exempel[redigera wikitext]

  • {{Tid sedan| 2010-01-21 15:45}}för 14 år sedan
  • {{Tid sedan| 2011-10-06}}för 12 år sedan
  • {{Tid sedan| 2011-10-06|enhet=veckor}}för 651 veckor sedan
  • {{Tid sedan| 2011-10-06|min_enhet=dagar}}för 12 år sedan
  • {{Tid sedan| 2011-10-06|min_enhet=år}}för 12 år sedan
  • {{Tid sedan| 2021-12-24}}för 2 år sedan
  • {{Tid sedan| 2021-12-24|enhet=veckor}}för 118 veckor sedan