Mall:Tlg

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


{{tlg}} (förkortar "[t]emplate [l]ink (med) [g]eneral (val)") är en generaliserad version av {{tl}} ("template link")-mallen. Den kan användas för att ersätta eller inplementera {{tl}} och relaterade mallar såsom {{tlb}}, {{tlx}}, etc.

Parametrar[redigera wikitext]

Namngiven

Med undantag av alttext, växlar {{tlg}}-namngivna parametrar som antingen utelämnas (default) eller aktiveras (genom att tilldela den ett värde, t.ex. "on", "yes", "true", "include", etc). De kan ingå i vilken ordning som helst (se exempel nedan):

Parameter Åtgärd Som i
braceinside Inkludera de innersta klammerparenteserna som en del av malllänken {{tlw}} (Mall:Tlbare)
bold
boldlink
boldname
Renderar malllänk/namn fetstil {{tlb}}, {{tlx}}, etc
code Visar utdatat genom användning av (monospace) HTML <code>-formatering {{tc}}, {{tlx}}, etc
plaincode Visar utdatat genom användning av <code> utan någon CSS-ram eller bakgrundsstyling {{tcpl}}, {{tlxpl}}, etc
italic
italics
Visa eventuella parametrar som åtföljer malllänken/namnet i italic/s {{tlxi}}
nolink Renderar inte mallnamnet som en länk {{tnf}}
nowrap Förhindrar införandet av radbrytningar i utdatat
subst Inkluderar en subst:-prefixet innan malllänken/namnet {{tls}}
|alttext=text Använd text som etikett för malllänken {{tla}}
Namnlösa

{{tlg}} kan ta upp till tio namnlösa parametrar eftersom parametrar medföljer länkmallen (eller namnet); se exemplen nedan.

Exempel[redigera wikitext]

Kod Utdata Anmärkningar
{{tlg|Abc}} {{Abc}}
{{tlg|abC}} {{abC}} mallnamn är skiftlägeskänslig
{{tlg|abc}} {{abc}} första bokstaven är dock skiftlägeskänslig
{{tlg|x0}} {{x0}}
{{tlg|x0|code=on}} {{x0}} <code> style
{{tlg|x0|plaincode=on}} {{x0}} plaincode style
{{tlg|x0|bold=on}} {{x0}} länk/namn i fetstil
{{tlg|x1|one|italic=on}} {{x1|one}} parameter/rar i kursiv
{{tlg|x0|nolink=on}} {{x0}}
{{tlg|x0|subst=on}} {{subst:x0}}
{{tlg|x0|braceinside=on}} {{x0}}
{{tlg|x0|alttext=x0 link}} {{x0 link}}
{{tlg|x0|bold=on|code=on|braceinside=on}} {{x0}} Ingen anledning att du inte kan kombinera flera parameterinställningar
{{tlg|x1|one}} {{x1|one}}
{{tlg|x2|one|two}} {{x2|one|two}}
{{tlg|x2|bold=on|code=on|one|two}} {{x2|one|two}} Kan kombinera namngivna och anonyma parametrar …
{{tlg|x2|one|two|bold=on|code=on}} {{x2|one|two}} … i vilken ordning som helst …
{{tlg|x2|one|code=on|two|bold=on|three}} {{x2|one|two|three}} … även blandade …
{{tlg|x2|one|code=on|two|bold=on|three|italic=on}} {{x2|one|two|three}} … med många olika konfigurationer.
{{tlg|x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} {{x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
{{tlg|x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} {{x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|…}} upp till 10 parametrar, då …
{{tlg|x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10&#124;11}} {{x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}}
&#124; för mer
{{tlg}} {{Tlg}} utan argument, den aktuella sidannamnet ersättas
{{tlg|x1|x=u}} {{x1|x=u}} = fungerar inte
{{tlg|x1|x&#61;u}} {{x1|x=u}}
&#61; är ok
{{tlg|x1|x{{=}}u}} {{x1|x=u}}
{{=}} är ok
{{tlg|x1|x<nowiki>=</nowiki>u}} {{x1|x=u}}
sticky nowiki är ok
{{tlg|x2||two||}} {{x2||two||}} tomma parametrar fungerar också, även i slutet
{{tlg|x2|2=one|two}} {{x2|2=one|two}} två överslrivningar 2=one
{{tlg|x2|3=two|2=one}} {{x2|3=two|2=one}}
höger till vänster okej
Obegränsat med parametrar såsom en nowiki-sträng

{{tlg|convert|<nowiki>14|m|ftin|abbr=out|sp=us</nowiki>}}